Engels

Uitgeverij Deviant biedt voor het mbo twee complete methodes Engels: Can Do en Good Practice 2.0. Voor mbo-leerlingen met een te laag instroomniveau en leerlingen in de bovenbouw van het PrO en vso is er de methode Starters. De methode Engels Vooraf is voor leerlingen in de onderbouw van het PrO en vso.

Language Level Assessment (LLA)

Het Language Level Assessment (LLA) is een methodeonafhankelijke niveautest om het start- of voortgangsniveau Engels van de leerling te bepalen. LLA is ontwikkeld op basis van de ERK-niveaus A1 tot en met C2 en test het niveau van de vaardigheden luisteren, lezen, woordkennis en taalstructuur.
Meer informatie


Engels Vooraf — Op weg naar A1

Engels Vooraf - Op weg naar A1 is een gestructureerde methode Engels voor de eerste leerjaren van het PrO, vso en lwoo-afdelingen in het vmbo. Engels Vooraf bestaat uit een leerwerkboek met online ondersteuning en helpt de leerling op weg naar niveau A1.
Meer informatie —  Bestellen


Starters

De methode Starters is ontwikkeld om leerlingen snel op startniveau A1 te krijgen. Starters is bedoeld voor leerlingen op mbo-niveau 2, 3 en 4 met een te laag instroomniveau voor Engels. De methode is echter ook zeer geschikt om in de laatste leerjaren van het PrO en vso te worden ingezet.
Meer informatie —  Bestellen


Can Do Nieuw

De nieuwe methode Can Do bereidt leerlingen uitstekend voor op het centraal ontwikkeld examen (COE) én op het instellingsexamen (IE) Engels. De methode bestaat uit drie onafhankelijke leerwerkboeken (Mbo-breed, Welzijn en Economie & Administratie) en een online component.
Meer informatie —  Bestellen


Good Practice 2.0

Voor leerlingen op niveau 2, 3 en 4 van het mbo biedt Uitgeverij Deviant de complete competentiegerichte methode Good Practice 2.0. De methode is opgezet op basis van de meest voorkomende werkprocessen op ERK-niveaus A2, B1 en B1Plus en is geschikt voor alle sectoren.
Meer informatie —  Bestellen


Elementary English (EE)

Elementary English is het online digitale oefen- en toetsprogramma Engelse woorden, uitdrukkingen en grammatica bij de methode Good Practice 2.0. Het programma biedt oefeningen en toetsen op ERK-niveau A2 en B1. De leerling oefent binnen het programma zelfstandig aan een betere taalverzorging Engels.
Meer informatie


First Aid Course of English (FACE)

First Aid Course of English (FACE) is een remediërend online oefen- en toetsprogramma Engels voor de niveaus A1, A2 en B1. Het programma behandelt alle grammatica-onderwerpen waar leerlingen doorgaans veel moeite mee hebben. FACE kan worden ingezet naast elke methode Engels.
Meer informatie


Examencoach Engels

Examencoach Engels is een digitale examentrainer om leerlingen gericht voor te bereiden op het centraal ontwikkeld examen (COE) Engels. Examencoach simuleert de officiële examens en biedt oefen - en proefexamens lezen en luisteren op niveau A2 en B1.
Meer informatie — Bestellen


Wilt u meer te weten komen over onze methodes Engels? Wij komen graag op uw opleiding langs. Voor een afspraak kunt u bellen naar 033-4650831 of mailen naar info@uitgeverij-deviant.nl.