Engels

Uitgeverij Deviant biedt voor het mbo twee complete methodes Engels: Can Do en Good Practice 2.0. Can Do is opgezet op basis van can do-statements uit het Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo. Good Practice 2.0 is een competentiegerichte methode die de kerntaken behandelt die in beroepssituaties van belang zijn. Daarnaast bieden we de volgende leermiddelen:

  • Engels Vooraf: methode voor leerlingen in de onderbouw van het PrO en vso;
  • Starters: methode voor mbo-leerlingen met een te laag instroomniveau en leerlingen in de bovenbouw van het PrO en vso;
  • Language Level Assessment (LLA): adaptieve online niveautest;
  • Examencoach Engels: online examentrainer die voorbereidt op het COE.

Language Level Assessment (LLA)

Het Language Level Assessment (LLA) is een methodeonafhankelijke niveautest om het start- of voortgangsniveau Engels van de leerling te bepalen. LLA is ontwikkeld op basis van de ERK-niveaus A1 tot en met C2.
Meer informatie


Engels Vooraf — Op weg naar A1

Speciaal voor de eerste leerjaren van Praktijkonderwijs, vso en lwoo-afdelingen in het vmbo is de methode Engels Vooraf ontwikkeld. Engels Vooraf bestaat uit een leerwerkboek met online ondersteuning en helpt de leerling op weg naar niveau A1.
Meer informatie —  Bestellen


Starters

De methode Starters is ontwikkeld om leerlingen snel op startniveau A1 te krijgen. Starters is bedoeld voor mbo’ers van niveau 2, 3 en 4 met een te laag instroomniveau voor Engels. De methode is echter ook zeer geschikt om in de laatste leerjaren van het PrO te worden ingezet.
Meer informatie —  Bestellen


Nieuw Can Do

De methode Can Do is opgezet op basis van can do-statements uit het Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo en biedt taaltaken op niveau A2, B1 en B2 uit de meest voorkomende werkprocessen. Can Do bereidt hiermee volledig voor op het komende centraal ontwikkeld examen (COE) Engels én op het instellingsexamen (IE).
Meer informatie —  Bestellen


Good Practice 2.0

Voor leerlingen op niveau 2, 3 en 4 van het mbo biedt Uitgeverij Deviant de complete competentiegerichte methode Good Practice 2.0. De methode is opgezet op basis van de meest voorkomende werkprocessen op ERK-niveaus A2, B1 en B1Plus en is geschikt voor alle sectoren.
Meer informatie —  Bestellen


Elementary English (EE)

Elementary English is het online oefen- en toetsprogramma Engelse woorden, uitdrukkingen en grammatica bij de methode Good Practice 2.0. Het programma bestaat uit oefeningen en toetsen op ERK-niveau A2 en B1. De leerling oefent binnen het programma zelfstandig aan een betere taalverzorging Engels.
Meer informatie


First Aid Course of English (FACE)

First Aid Course of English (FACE) is een remediërend online oefen- en toetsprogramma Engels voor de niveaus A1, A2 en B1. Het programma behandelt grammatica-onderwerpen waar leerlingen doorgaans moeite mee hebben. FACE kan worden ingezet naast elke methode Engels.
Meer informatie


Examencoach Engels

Examencoach Engels is een online examentrainer om leerlingen gericht voor te bereiden op het centraal ontwikkeld examen (COE) Engels. Examencoach biedt leerlingen oefen - en proefexamens lezen en luisteren op niveau A2 en B1.
Meer informatie — Bestellen