Vmbo / havo / vwo


TNT: taalniveautest Nederlands

De Taalniveautest (TNT) is een methodeonafhankelijk online instrument om het taalniveau van uw leerlingen vast te stellen voor de onderdelen lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. De TNT is ontwikkeld conform de referentieniveaus 1F, 2F, 3F en 4F.
Meer informatie


RNT: rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online niveautest om het rekenniveau van uw leerlingen te bepalen. De RNT is tevens een voortgangsinstrument om de rekenontwikkeling van de leerling te kunnen volgen.
Meer informatie


Language Level Assessment (LLA)

Het Language Level Assessment (LLA ) is een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar instrument om het start- of voortgangsniveau Engels van uw leerlingen te bepalen. Deze methodeonafhankelijke niveautest is ontwikkeld conform de ERK-niveau A1 tot en met C2.
Meer informatie


VIA Vooraf - Op weg naar 1F

Voor alle leerlingen binnen het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en leerlingen op entree-opleidingen biedt Uitgeverij Deviant de methode VIA Vooraf – Op weg naar 1F. Dit leerwerkboek met online ondersteuning helpt de leerling op weg naar niveau 1F.
Meer informatie — Bestellen


Taalrijk

Voor Nederlands heeft Uitgeverij Deviant de modulaire methode Taalrijk ontwikkeld. Deze methode bestaat uit leerwerkboeken voor alle leerjaren. Taalrijk besteedt extra aandacht aan woordenschat- en leesvaardigheidstraining.

Meer informatie — Bestellen
 


Startrekenen Vooraf - Op weg naar 1F

Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs en het vmbo en voor leerlingen in het mbo met een rekenachterstand. In dit leerwerkboek ligt het accent op het trainen van de basale rekenvaardigheden.
Meer informatie — Bestellen


Startrekenen 1F

Startrekenen 1F, het vervolg op Startrekenen Vooraf, behandelt de domeinen Getallen, Verhoudingen, Meten & meetkunde en Verbanden. De methode bestaat uit twee componenten: een leerwerkboek en een online oefen- en toetsprogramma rekenvaardigheid op 1F-niveau.
Meer informatie — Bestellen


Startrekenen 2F vo

Startrekenen 2F vo is ontwikkeld voor leerlingen van het vmbo en voor leerlingen in de onderbouw van havo en vwo. Het is een laagdrempelige methode om uw leerlingen de rekenvaardigheid bij te brengen die ze in het dagelijks leven nodig hebben.
Meer informatie — Bestellen


Startrekenen 3F

Startrekenen 3F is ontwikkeld voor leerlingen van mbo 4, havo en vwo. Het eindniveau van de methode is 3F. In Startrekenen 3F staat probleemoplossend rekenen centraal. De leerling leert stapsgewijs een contextopgave aan te pakken.

Meer informatieBestellen


Engels Vooraf

Speciaal voor de eerste leerjaren van praktijkonderwijs, vso en lwoo-afdelingen in het vmbo is de methode Engels Vooraf ontwikkeld. Engels Vooraf bestaat uit een leerwerkboek met online ondersteuning, waarin de lesstof op een toegankelijke manier wordt aangeboden.
Meer informatie — Bestellen


‚ÄčNieuw Dicteeboek Nederlands — 1F-4F

Het Dicteeboek Nederlands biedt kant-en-klare dictees van niveau 1F tot en met niveau 4F. Per niveau biedt het 15 dictees. Het Dicteeboek Nederlands zal de spellingsvaardigheid van uw leerlingen snel vergroten.

Meer informatie — Bestellen