Vmbo / havo / vwo

Uitgeverij Deviant biedt voor het voortgezet onderwijs een toegankelijke en complete rekenmethode: Startrekenen. Daarnaast zijn ook diverse leermiddelen beschikbaar voor de vakken Nederlands en geschiedenis.

Niveautesten

Voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels biedt Uitgeverij Deviant online niveautesten die het startniveau van de leerling in kaart brengen. Zodra u het startniveau van uw leerlingen weet, kunt u de verdere leerroute bepalen en gemakkelijker leermiddelen op maat aanbieden.
Meer informatie


Rekenen vo

De leerwerkboeken Startrekenen vo bereiden de leerling optimaal voor op de rekentoets en besteden extra aandacht aan de algemene rekenvaardigheden in maatschappelijke context. Naast de leerwerkboeken biedt Uitgeverij Deviant diverse aanvullende leermiddelen, zoals het programma Startrekenen Online, de Rekenniveautest (RNT) en de Examencoach rekenen.
Meer informatie


Nederlands vo

Voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo biedt Uitgeverij Deviant de methodes VIA Vooraf en VIA Vervolg. Deze leerwerkboeken met digitale compontent besteden uitgebreid aandacht aan de taalvaardigheden van de Nederlandse taal, als ook aan de onderdelen taalverzorging en taalbeschouwing.
Meer informatie


Geschiedenis / Mens & maatschappij

Wartime Stories is een verdiepingsproject voor geschiedenis en Mens & maatschappij in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wartime Stories bestaat uit een educatieve game en een aanvullend lespakket. In de game gaat de leerling als journalist op zoek naar verborgen verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.
Meer informatie