Vmbo / havo / vwo

Uitgeverij Deviant biedt voor het voortgezet onderwijs een toegankelijke en complete rekenmethode: Startrekenen. Daarnaast zijn ook diverse leermiddelen beschikbaar voor de vakken Nederlands en Engels, waaronder de methodeonafhankelijke niveautesten.

Kom op dinsdag 31 maart 2015 naar de docentenmiddag rekenen voor de onderbouw van het vo en maak uitgebreid kennis met onze methode Startrekenen.

Niveautesten

Voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels biedt Uitgeverij Deviant online niveautesten die het startniveau van de leerling in kaart brengen. Als u het startniveau van uw leerlingen weet, kunt u de verdere leerroute bepalen en gemakkelijker leermiddelen op maat aanbieden.
Meer informatie


Rekenen vo

De leerwerkboeken Startrekenen vo bereiden de leerling optimaal voor op de rekentoets en besteden extra aandacht aan de algemene rekenvaardigheden in maatschappelijke context. Naast de leerwerkboeken biedt Uitgeverij Deviant diverse aanvullende leermiddelen, zoals het programma Startrekenen Online, de Rekenniveautest (RNT) en de Examencoach rekenen.
Meer informatie


Nederlands vo

Voor leerlingen in de onderbouw van het vmbo biedt Uitgeverij Deviant de methodes VIA Vooraf en VIA Vervolg. Deze leerwerkboeken met digitale compontent besteden uitgebreid aandacht aan de taalvaardigheden van de Nederlandse taal, als ook aan de onderdelen taalverzorging en taalbeschouwing.
Meer informatie