Studiemeter.nl

De complete digitale leeromgeving

Uitgeverij Deviant biedt via de methodesite Studiemeter.nl digitale leermiddelen voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Op Studiemeter.nl heeft de leerling binnen één omgeving toegang tot oefen- en toetsprogramma’s, methodeonafhankelijke niveautesten, examentrainers en educatieve games. Met meer dan 350.000 gebruikers in 2013 heeft Studiemeter.nl zich bewezen als dé digitale leeromgeving voor het mbo, PrO en vo.


NieuwStudiemeter 7

Met ingang van dit schooljaar 2014-2015 presenteert Uitgeverij Deviant een nieuwe versie van Studiemeter.nl. Studiemeter 7 heeft een vernieuwde lay-out, is beter toegankelijk voor blinden en slechtzienden en is in HTML5 in plaats van in Flash ontwikkeld. Het werken met HTML5 biedt diverse voordelen ten opzichte van Flash:

  • Het is niet langer vereist om Flash Player op de computer te installeren, waardoor deze versie ook zonder de Studiemeterapp toegankelijk is voor tablets.
  • Studiemeter 7 werkt sneller doordat de applicatie kleiner is en doordat de data-overdracht is geoptimaliseerd.

Meer informatie  -  Technische eisenVoordelen voor de leerling

Gebruiksgemak

De leerling heeft met één account toegang tot alle digitale leermiddelen van Uitgeverij Deviant.
De leerling kan in Studiemeter 7 inloggen via Facebook, Twitter, Google+ of Kennisnet, waardoor hij geen aparte inloggegevens hoeft te onthouden. Studiemeter.nl kan bovendien zonder extra kosten voor de school of de leerling aan de meest gebruikte elektronische leeromgevingen (elo’s) worden gekoppeld. Leerlingen hebben hierdoor rechtstreeks toegang tot hun methodes.

Dyslexieproof

De lay-out van Studiemeter.nl is helder en overzichtelijk, waardoor teksten beter leesbaar zijn en leerlingen minder worden afgeleid bij het maken van de oefeningen en toetsen. De kleurstelling en het lettertype zijn zo goed mogelijk op de behoeftes van dyslectische leerlingen afgestemd. Daarnaast kan de leerling teksten, opgaven en antwoorden laten voorlezen en zelf de voorleessnelheid bepalen. De grootte van de knoppen, teksten, opgaven en antwoorden kunnen naar eigen voorkeur worden ingesteld.

Examenvoorbereiding

De online examentrainers Examencoach Nederlands, rekenen en Engels simuleren nauwkeurig het centraal ontwikkeld examen (COE). Examencoach geeft de leerling duidelijke feedback op gemaakte fouten en bereidt de leerling hiermee goed voor op het examen. Leerlingen die een licentie hebben voor de online oefen- en toetsprogramma's Startrekenen Online, ViaStarttaal Online, Elementary English of Can Do Online, krijgen de bijbehorende Examencoach kosteloos aan hun account toegevoegd.

Toegankelijk op tablets

Leerlingen kunnen op elke computer, laptop of tablet zelfstandig met Studiemeter.nl aan de slag. De methodesite is zonder applicatie toegankelijk op tablets.


Voordelen voor de docent

Geen nakijkwerk

Het resultaat is voor de leerling en docent direct na afronding van een toets of oefening zichtbaar. De oefeningen en toetsen worden automatisch door Studiemeter.nl nagekeken. Dit scheelt veel nakijkwerk voor de docent.

Voortgangsmodule

Studiemeter.nl biedt diverse mogelijkheden om de voortgang van leerlingen bij te houden. De resultaten kunnen in overzichtelijke Excelsheets worden geëxporteerd. Studiemeter.nl kan resultaten van leerlingen terugkoppelen aan verschillende elo’s, zoals Trajectplanner.

Toetsen afnemen

Via een uitgebreide en gebruiksvriendelijke module binnen Studiemeter.nl kunnen toetsen worden ingepland. Docenten kunnen onder andere het startniveau en de toetsduur per leerling instellen, extra tijd aan dyslectische leerlingen toekennen en de toets met een wachtwoord beveiligen.

Geschikt om te differentiëren

Aan de hand van de methodeonafhankelijke Taalniveautest (TNT), de Rekenniveautest (RNT) en het Language Level Assessment (LLA) kan de docent het startniveau en de voortgang van de leerlingen bepalen. Op basis van het gemeten niveau kan de docent het vervolgtraject van de leerling bepalen en kan er tussen leerlingen worden gedifferentieerd.

Aanvullend lesmateriaal

Via zijn account op Studiemeter.nl heeft de docent toegang tot aanvullend lesmateriaal bij de methodes, zoals docentenhandleidingen, downloadbare toetsen en aftekenkaarten.


Voordelen voor beheer en management

Rapportagemodule

De manager kan de resultaten van een groep, een sector of de gehele school via een geavanceerde rapportagemodule tegen het landelijke gemiddelde afzetten.

Koppeling met ELO of LAS

Een koppeling van Studiemeter.nl met een elektronische leeromgeving (ELO) of een leerlingadministratiesysteem (LAS) is in veel gevallen mogelijk. Door deze koppeling kan de school zelf leerlingaccounts aanmaken en wijzigen.

Limbo- en ECK2-standaarden

Studiemeter.nl is volledig ontwikkeld volgens de standaarden van Limbo en ECK2.


Didactisch concept

Alle oefen- en toetsprogramma’s voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap werken volgens hetzelfde sturende didactische concept:

  • De leerling maakt eerst de instaptoets op een bepaald niveau (de referentieniveaus van Meijerink voor Nederlands en rekenen; de ERK-niveaus voor Engels);
  • Daarna volgen oefeningen en deeltoetsen die de leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo maakt;
  • De leerling moet een x-aantal oefeningen per onderdeel voldoende maken om de deeltoets te kunnen maken;
  • Pas wanneer alle deeltoetsen voldoende zijn gemaakt, mag de leerling de eindtoets maken. Deze eindtoets wordt vrijgegeven door de docent en dient onder toezicht te worden afgenomen;
  • Indien de leerling een onvoldoende haalt voor de eindtoets is er een herkansingstoets beschikbaar.

In Studiemeter.nl moet een leerling het dus op een gecontroleerde wijze vooraf verdienen om aan de eindtoets mee te mogen doen. Dit principe vergroot de slagingskans van de eindtoets aanzienlijk.


Wilt u meer weten over Studiemeter.nl of wilt u een voorlichting over Studiemeter.nl op uw school/onderwijsinstelling? Bel onze servicedesk op 033-4650560. E-mailen kan uiteraard ook: servicedesk@studiemeter.nl.