Studiemeter.nl

De complete digitale leeromgeving

Uitgeverij Deviant biedt via de methodesite Studiemeter.nl digitale leermiddelen voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Op Studiemeter.nl heeft de leerling binnen één omgeving toegang tot oefen- en toetsprogramma’s, methodeonafhankelijke niveautesten, examentrainers en educatieve games. Met meer dan 350.000 gebruikers in 2013 heeft Studiemeter.nl zich bewezen als dé digitale leeromgeving voor het mbo, PrO en vo.


NieuwStudiemeter 7

Onze digitale leeromgeving Studiemeter.nl zal het komende schooljaar van Flash worden omgezet in HTML5. Het werken met HTML5 biedt diverse voordelen ten opzichte van Flash, zoals de beschikbaarheid op tablets. Daarom start Uitgeverij Deviant op korte termijn met de bouw van Studiemeter.nl in HTML5. Voor schooljaar 2014-2015 verschijnt de nieuwe versie: Studiemeter 7.

Wat betekent dit voor u als gebruiker?

  1. Er is geen Flash Player meer nodig om met Studiemeter 7 te kunnen werken. Studiemeter 7 wordt dus ook beschikbaar via de browser op uw tablet.
  2. Hoe nieuwer de versie van uw browser, hoe beter Studiemeter 7 zal werken. Het is daarom raadzaam om uw browsers zoveel mogelijk up-to-date te houden. Een aantal browsers wordt automatisch geüpdatet (Firefox en Google Chrome), andere browsers dienen handmatig te worden geüpdatet (Internet Explorer en Safari).

Lees hier meer informatie over de systeemvereisten van Studiemeter 7Gebruiksvriendelijk

De opmaak, navigatie en functionaliteiten van Studiemeter.nl zijn zo veel mogelijk op de wensen van gebruikers afgestemd. Een ingebouwde voorleesfunctie maakt het voor leerlingen mogelijk om teksten en opgaven te laten voorlezen. Voor docenten en managers is een gebruiksvriendelijk en geavanceerd leerlingvolgsysteem beschikbaar om de voortgang van de leerlingen inzichtelijk te maken. Via een speciaal ontwikkelde applicatie voor Android en iOS is Studiemeter.nl ook op tablets te gebruiken. Studiemeter.nl biedt gebruiksgemak voor zowel de docent als de leerling.


Voordelen voor de leerling

Gebruiksgemak

De leerling heeft met één account toegang tot alle digitale leermiddelen van Uitgeverij Deviant.
Studiemeter.nl kan zonder extra kosten voor de school of de leerling aan de meest gebruikte elektronische leeromgevingen (elo’s) worden gekoppeld. Leerlingen hebben hierdoor rechtstreeks toegang tot hun methodes.

Examenvoorbereiding

De online examentrainers Examencoach Nederlands, rekenen en Engels simuleren nauwkeurig het centraal ontwikkeld examen (COE). Examencoach geeft de leerling duidelijke feedback op gemaakte fouten en bereidt de leerling hiermee goed voor op het examen. Leerlingen die een licentie hebben voor de online oefen- en toetsprogramma's Startrekenen Online, ViaStarttaal Online, Elementary English of Can Do Online, krijgen de bijbehorende Examencoach kosteloos aan hun account toegevoegd.

Dyslexieproof

Studiemeter.nl biedt extra ondersteuning aan dyslectische leerlingen. Bij het inloggen kan de leerling kiezen tussen verschillende lay-outs, waaronder een ´dyslexielay-out´. Deze opmaak maakt gebruik van aangepaste kleuren en een speciaal lettertype. Verder kan de leerling de lettergrootte van teksten aanpassen en gebruikmaken van een ingebouwde voorleesfunctie.

Studiemeter-app

Leerlingen kunnen op elke computer of laptop zelfstandig met Studiemeter.nl aan de slag. Voor  tablets met een Android- of Apple-besturingssysteem is de Studiemeterapp ontwikkeld. Via deze app kan de leerling ook op zijn tablet oefenen en toetsen maken.


Voordelen voor de docent

Geen nakijkwerk

Het resultaat is voor de leerling en docent direct na afronding van een toets of oefening zichtbaar. De oefeningen en toetsen worden automatisch door Studiemeter.nl nagekeken. Dit scheelt veel nakijkwerk voor de docent.

Uitgebreide rapportage

Studiemeter.nl biedt diverse mogelijkheden om de voortgang van leerlingen bij te houden. De resultaten kunnen in overzichtelijke Excelsheets worden geëxporteerd. Daarnaast kunnen docenten en managers via een geavanceerde rapportagemodule resultaten van één klas, meerdere klassen, sectoren of de hele school tegen het landelijk gemiddelde afzetten. Studiemeter.nl kan resultaten van leerlingen terugkoppelen aan verschillende elo’s, zoals Trajectplanner.

Toetsen afnemen

Via een uitgebreide en gebruiksvriendelijke module binnen Studiemeter.nl kunnen toetsen worden ingepland. Docenten kunnen onder andere het startniveau en de toetsduur per leerling instellen, extra tijd aan dyslectische leerlingen toekennen en de toets met een wachtwoord beveiligen.

Geschikt om te differentiëren

Aan de hand van de methodeonafhankelijke Taalniveautest (TNT), de Rekenniveautest (RNT) en het Language Level Assessment (LLA) kan de docent het startniveau en de voortgang van de leerlingen bepalen. Op basis van het gemeten niveau kan de docent het vervolgtraject van de leerling bepalen en kan er tussen leerlingen worden gedifferentieerd.


Didactisch concept

Alle oefen- en toetsprogramma’s voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap werken volgens hetzelfde sturende didactische concept:

  • De leerling maakt eerst de instaptoets op een bepaald niveau (de referentieniveaus van Meijerink voor Nederlands en rekenen; de ERK-niveaus voor Engels);
  • Daarna volgen oefeningen en deeltoetsen die de leerling op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo maakt;
  • De leerling moet een x-aantal oefeningen per onderdeel voldoende maken om de deeltoets te kunnen maken;
  • Pas wanneer alle deeltoetsen voldoende zijn gemaakt, mag de leerling de eindtoets maken. Deze eindtoets wordt vrijgegeven door de docent en dient onder toezicht te worden afgenomen;
  • Indien de leerling een onvoldoende haalt voor de eindtoets is er een herkansingstoets beschikbaar.

In Studiemeter.nl moet een leerling het dus op een gecontroleerde wijze vooraf verdienen om aan de eindtoets mee te mogen doen. Dit principe vergroot de slagingskans van de eindtoets aanzienlijk.


Wilt u meer weten over Studiemeter.nl of wilt u een voorlichting over Studiemeter.nl op uw school/onderwijsinstelling? Bel onze servicedesk op 033-4650560. E-mailen kan uiteraard ook: servicedesk@studiemeter.nl.