Studiemeter.nl

De complete digitale leeromgeving

Uitgeverij Deviant biedt via de methodesite Studiemeter.nl digitale leermiddelen voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Op Studiemeter.nl heeft de leerling binnen één omgeving toegang tot oefen- en toetsprogramma’s, methodeonafhankelijke niveautesten, examentrainers en educatieve games. Met meer dan 350.000 gebruikers in 2014 heeft Studiemeter.nl zich bewezen als dé digitale leeromgeving voor het mbo, PrO en vo.

Hoe vraag ik licenties voor mijn leerlingen aan?


Studiemeter.nl versie 7

De huidige versie van Studiemeter.nl, versie 7, blijft voor komend schooljaar behouden. De opmaak en functionaliteiten zullen voor u dus vertrouwd blijven. Wel zullen de komende tijd enkele functionaliteiten worden verbeterd.

Heeft u behoefte aan een voorlichting over Studiemeter.nl, dan kunt u zich kosteloos inschrijven voor onze voorlichtingsbijeenkomsten.

Meer informatie over Studiemeter 7  -  Technische eisenVoordelen voor de leerling

 • Studiemeter.nl is toegankelijk op elke gangbare computer, laptop of tablet.
 • De leerling heeft met één account toegang tot alle digitale leermiddelen van Uitgeverij Deviant.
 • Studiemeter.nl kan zonder extra kosten aan de meest gebruikte elektronische leeromgevingen (elo’s) worden gekoppeld.
 • De leerling kan teksten, opgaven en antwoorden laten voorlezen en zelf de voorleessnelheid bepalen.
 • De leerling kan de grootte van de knoppen, teksten, opgaven en antwoorden naar eigen voorkeur instellen.
 • Met de Examencoaches kan de leerling zich optimaal voorbereiden op de centraal ontwikkelde examens (COE's).

Voordelen voor de docent

 • De oefeningen en toetsen worden automatisch door Studiemeter.nl nagekeken
 • Via een uitgebreide voortgangsmodule kunnen de resultaten in overzichtelijke Excelsheets worden geëxporteerd.
 • Aan de hand van de methodeonafhankelijke niveautesten Nederlands, rekenen en Engels kan de docent het start- en voortgangsniveau van de leerlingen vaststellen.
 • Via zijn account op Studiemeter.nl heeft de docent toegang tot aanvullend lesmateriaal bij de methodes, zoals docentenhandleidingen, downloadbare toetsen en aftekenkaarten.

Voordelen voor het management

 • De manager kan de resultaten van een groep, een sector of de gehele school via een geavanceerde rapportagemodule tegen het landelijke gemiddelde afzetten.
 • Een koppeling van Studiemeter.nl met een elektronische leeromgeving (ELO) of een leerlingadministratiesysteem (LAS) is in veel gevallen mogelijk.
 • Studiemeter.nl is volledig ontwikkeld volgens de standaarden van Limbo en ECK2.

Wilt u meer weten over Studiemeter.nl of wilt u een voorlichting over Studiemeter.nl op uw school/onderwijsinstelling? Bel onze servicedesk op 033-4650560. E-mailen kan uiteraard ook: servicedesk@studiemeter.nl.