Nieuwe uitgave Kies 2 is verschenen

Nieuwe uitgave Kies 2 is verschenen

Geplaatst op: 30-03-2018

De nieuwe uitgave van Kies 2 is verschenen. Het leerwerkboek is geactualiseerd en inhoudelijk verbeterd. Daarnaast verschijnt bij de methode nieuw aanvullend lesmateriaal.

Overzicht aanpassingen

In Kies 2 hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd:
• Theorie, opdrachten, bronnen en afbeeldingen zijn geactualiseerd.
• We hebben inhoudelijke verbeteringen gedaan, waardoor de inhoudsopgave iets is veranderd.
• Er is structureler aandacht voor kritische denkvaardigheden.
• Met name in de keuzeopdrachten bieden we meer mogelijkheden tot peerfeedback.
• De uitstraling is iets volwassener. We hebben bijvoorbeeld de cover- en thema-illustraties vervangen.

Aanvullend lesmateriaal

Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 zijn ook de volgende nieuwe materialen beschikbaar:
• een nieuwe versie van Kies 2 Online
• een antwoordmodel
• een docentenhandleiding
• toetsen (pdf)
• beoordelingsformulieren (bij de keuzeopdrachten)
• uitlegfilmpjes over ingewikkelde burgerschapsonderwerpen, zoals de formatie en het immigratiebeleid

Meer informatie

In verband met inhoudelijke wijzigingen zijn de eerste en tweede druk niet naast elkaar te gebruiken. In een klas moeten alle leerlingen dezelfde druk hebben. Wilt u meer weten over de wijzigingen in Kies 2? Neem dan contact op met onze redactie burgerschap via burgerschap@uitgeverij-deviant.nl of via 033-4650831.