Actie Aan de praat!

Actie Aan de praat!

Bied afwisseling in uw lessen met ons nieuwe werkboek voor PrO en vso

Uitgeverij Deviant ontwikkelt Aan de praat!, een nieuw werkboek waarin leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs samen aan de slag gaan met beeld en taal. In het werkboek staan de vakken Nederlands (1F), Engels (A1) en burgerschap centraal en daarmee is het werkboek vakoverstijgend in te zetten. De lessen zijn een aanvulling op het bestaande lesprogramma. Aan de praat! verschijnt in  september 2019.