Bijeenkomsten

Herfstsessie mbo

Tijdens de herfstsessie mbo op 19 november 2019 doet u als docent Nederlands, rekenen, Engels of loopbaan en burgerschap inspiratie op voor in uw lespraktijk. U kunt kiezen uit verschillende verdiepende workshops en volgt een interactieve workshop met acteurs. Uiteraard bieden wij u gedurende de bijeenkomst voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen met andere docenten uit te wisselen.

Deelname aan onze bijeenkomsten is gratis voor docenten.

 

Het programma

9:30 uur Inloop met koffie & thee
 
10:00 uur Workshopronde 1 (toelichting workshops onder het programma):
• Zelf instellingsexamens Nederlands ontwikkelen: kunst of kunde?
• Startrekenen Compact in Studiereader
• Focus: nieuwe loopbaanmethode voor het mbo
 
11:10 uur Korte pauze
11:20 uur Workshopronde 2 (toelichting workshops onder het programma):
• De kracht van afwisseling met Starttaal in Studiereader: online en offline leren in de lessen Nederlands
• Procesgericht leren met Startrekenen
• Workshop Instellingsexamens Engels: beoordelen met rubrics
• Studenten enthousiasmeren voor loopbaan en burgerschap: hoe doe je dat?
 
12:30 uur Lunch met infomarkt
Maak tijdens de infomarkt kennis met ons nieuwste lesmateriaal en stel uw vragen aan de aanwezige redactieleden en medewerkers van de servicedesk.
 
13:15 uur Workshop: Gesprekken met ongemotiveerde studenten? Heerlijk!
Je hebt altijd studenten in je klas die ongemotiveerd zijn. Geen zin hebben, andere dingen zitten te doen, en niet opletten. Hoe ga je daarover in gesprek met een student? En wat zijn de do’s en don’ts in een gesprek over motivatie? Daarnaast leggen we de link hoe motivatie samenhangt met het belang om keuzevrijheid te ervaren, vooruitgang te boeken en betrokkenheid van anderen te voelen.
De acteurs van De Nieuwe Lichting (DNL) zijn gespecialiseerd in deze onderwerpen. Ze laten de valkuilen in gesprekken met leerlingen zien. Je hoeft zelf niet mee te spelen, maar kunt samen met collega’s input geven hoe je de situatie kunt verbeteren. De acteurs spelen de aangedragen oplossingen terug in de scène. Een programma met veel vaart waarin je kunt meedenken, meepraten en ervaringen delen met collega’s.
15:15 uur Afsluitende borrel
 

 

Het workshopaanbod

Zelf instellingsexamens Nederlands ontwikkelen: kunst of kunde?

Aan welke criteria moet een goed instellingsexamen Nederlands voldoen? Waarom is het ontwikkelen van een goed instellingsexamen Nederlands vaak zo complex en tijdrovend? Waarop moet u letten als u bestaande instellingsexamens Nederlands gaat aanpassen en opnieuw wilt valideren? Tijdens de workshop krijgt u antwoord op deze vragen en neemt u zelf de proef op de som.

In deze workshop:
–  gaan we in op de criteria waaraan een instellingsexamen moet voldoen;
–  bespreken we op hoofdlijnen de stappen van het validatieproces en de verschillende routes;
– geven we voorbeelden van feedback op instellingsexamens tijdens het validatieproces;
– wisselt u ervaringen uit over het zelf ontwikkelen van instellingsexamens;
– bieden wij u een concrete instructie voor het aanpassen van bestaande instellingsexamens;
– oefent u met het aanpassen van een instellingsexamen aan de hand van de instructie;
– gaan we na hoe we de examenbank Nederlands van Uitgeverij Deviant gezamenlijk kunnen uitbreiden.

Meer leren over het ontwikkelen van instellingsexamens Nederlands en daarmee concreet aan de slag gaan? Schrijf u dan nu in voor deze workshop.

De kracht van afwisseling met Starttaal in Studiereader: online en offline leren in de lessen Nederlands

Het goed combineren van online en offline leren tijdens de les is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe verbindt u beide leertrajecten op een logische manier met elkaar? Wanneer werk je op de computer en wanneer liever niet? En welke meerwaarde heeft Starttaal Extra binnen de digitale methode Starttaal in Studiereader?

In deze workshop:
– lichten we toe uit welke onderdelen Starttaal in Studiereader bestaat;
– bespreken we de uitgangspunten van het werkboek Starttaal Extra;
– nemen we het werkboek Starttaal Extra met u door;
– laten we zien hoe online en offline lesmateriaal in Starttaal in Studiereader logisch met elkaar is verbonden;
– gaan we expliciet in op de vernieuwende leesdidactiek in Starttaal Extra;
– gaat u zelf een tekst ‘close readen’ en ervaart u wat dit betekent voor het diepere tekstbegrip.

Ervaren dat het combineren van online en offline lesmateriaal misschien toch makkelijker is dan u dacht? Ontdek de meerwaarde van een boek naast de computer in de klas. Schrijf u nu in voor deze workshop.

Startrekenen Compact in Studiereader

Na Startrekenen 2F mbo en 3F zullen ook de methodes Startrekenen Compact 2F en 3F in Studiereader verschijnen. Hiermee combineren we de kracht van een digitale leeromgeving waarin u altijd de voortgang van uw studenten kunt volgen met de kracht van een compacte rekenmethode. Wilt u meer weten over Startrekenen Compact in Studiereader? Schrijf u dan in voor deze workshop.

In deze workshop:
– kijken we samen naar de methode Startrekenen Compact, waar studenten overwogen keuzes maken in de leerlijn op basis van nakijkopdrachten.
– denken we samen na hoe we individuele leerroutes kunnen vormgeven in een digitale omgeving.
– laten we u de functionaliteiten van Studiereader zien; zoals het docentenportaal waarin u de voortgang van uw studenten kunt volgen en digitaal feedback kunt geven.

Procesgericht leren met Startrekenen

Bij het schrijven van Startrekenen Compact hebben we voor het eerst procesgericht leren geïntegreerd in één van onze rekenmethodes. Procesgericht leren kan een groot leereffect bewerkstellingen bij uw studenten. We delen graag onze kennis en ervaringen over dit onderwerp. Wilt u meer weten over procesgericht leren in de rekenles? Schrijf u dan in voor deze workshop.

In deze workshop:
– leggen we uit wat procesgericht leren is.
– denken we samen na hoe u met de methode Startrekenen procesgericht leren kunt toepassen in de klas.
– delen we ervaringen m.b.t. procesgericht leren in de praktijk

Workshop Instellingsexamens Engels: beoordelen met rubrics

Uitgeverij Deviant heeft nieuwe instellingsexamens Engels op A2- en B1-niveau ontwikkeld. De Stichting Examenkamer heeft Uitgeverij Deviant als examenleverancier gecertificeerd en onze instellingsexamens Engels gevalideerd. Alle instellingsexamens Engels worden beoordeeld met analytische rubrics.

Met de inzet van analytische rubrics als beoordelingsinstrument is Uitgeverij Deviant afgestapt van het traditionele beoordelen met een afvinklijstje. Deze nieuwe manier van beoordelen stelt ons voor nieuwe uitdagingen: hoe lokt u met de examenopdracht taalproductie uit en hoe zorgt u ervoor dat de student echt eigen inbreng heeft tijdens het examen? En wat betekent de inzet van analytische rubrics voor de beoordelaars?

In deze workshop:
– geven we een toelichting op de nieuwe instellingsexamens Engels;
– bespreken we hoe u de instellingsexamens Engels afneemt;
– geven we een toelichting op de analytische rubrics en laten we zien hoe u hiermee het instellingsexamen beoordeelt;
– beoordeelt u met een andere workshopdeelnemer een uitgewerkte examenopdracht van een student m.b.v. analytische rubrics.
– bespreken we de feedback van u en van de andere workshopdeelnemers op onze nieuwe instellingsexamens.

Focus: nieuwe loopbaanmethode voor het mbo

Voor dit schooljaar is Focus verschenen, de nieuwe methode LOB van Uitgeverij Deviant. Focus bestaat uit een leerwerkboek voor entree en niveau 2 en een leerwerkboek voor niveau 3-4. Met Focus willen wij studenten uitdagen om na te denken over hun kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden, zodat ze passende keuzes kunnen maken in hun studie en toekomstig beroep.

Tijdens deze presentatie:
– lichten wij de opbouw van Focus toe;
– gaan we in op de methodiek en werkvormen van Focus;
– tonen we de digitale componenten van Focus.

Verder praten we u in deze ronde kort bij over onze burgerschapsmethodes Schokland en Kies en is er ruimte om met andere docenten in gesprek te gaan over de invulling van LOB en burgerschap in de praktijk.

Studenten enthousiasmeren voor loopbaan en burgerschap: hoe doe je dat?

Een bekend probleem in de lessen loopbaan en burgerschap: weinig interesse vanuit studenten. Veel van hen ervaren deze vakken als verplichte kost. Ze missen dikwijls persoonlijke interesse voor zaken als politiek, grondrechten en duurzaamheid. En nadenken over hun eigen loopbaan en toekomst zien ze vaak nog als een ver-van-hun-bed-show.

Hoe motiveert u studenten dan toch voor deze vakken?

In deze workshop:
– bespreken we verschillende manieren om studenten enthousiaster te maken voor loopbaan en burgerschap;
– bespreekt u met collega’s aan de hand van diverse casussen hoe u studenten kunt enthousiasmeren;
– bespreken we hoe onze methodes kunnen bijdragen aan het motiveren van studenten.

 

Doelgroepen: mbo
Data & locaties

Data & locaties

19
nov
2019
De Observant in Amersfoort

De Observant, Amersfoort
Stadhuisplein 7

Inschrijven voor bijeenkomst

Vul het onderstaande formulier in om de bijeenkomst bij te wonen.