Bijeenkomsten

Docentendag mbo

Tijdens deze docentendag voor mbo-docenten Nederlands, rekenen, Duits, Engels, burgerschap en ondernemerschap doet u tijdens verdiepende workshops inspiratie op voor in uw lespraktijk. Ook geeft René Kneyber (docent, lid van de Onderwijsraad en columnist) een plenaire lezing over formatief toetsen. Tijdens de bijeenkomst is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen en voor het uitwisselen van ervaringen met andere docenten.

  • U kunt zelf kiezen of u aan het ochtenddeel, het middagdeel of aan beide delen wilt deelnemen.
  • Deelname aan onze bijeenkomsten is gratis.

Het programma

9:45 uur Inloop met koffie & thee
10:15 uur Workshopronde 1
 • Herfstsessie Studiereader: samen doordacht digitaliseren (vakoverstijgend) Beschrijving
 • Samenwerkend leren: van frustrerend naar motiverend (vakoverstijgend) Beschrijving
 • Een jaarplanning maken: effectief aan de slag met de methode (vakoverstijgend) Beschrijving
 • Leren zichtbaar maken in de rekenles (rekenen) Beschrijving
12:15 uur Lunch met infomarkt
Maak tijdens de infomarkt kennis met ons nieuwste lesmateriaal en stel uw vragen aan de aanwezige redactieleden en medewerkers van de servicedesk.
13:00 uur

René Kneyber

Plenaire lezing door René Kneyber over formatief toetsen
René Kneyber is docent wiskunde, lid van de Onderwijsraad en columnist voor Trouw. Daarnaast schreef hij meerdere succesvolle boeken over orde houden, formatief toetsen en onderwijsbeleid. Tijdens zijn lezing gaat René in op formatief toetsen. René laat zien op welke manier formatief toetsen leraren en hun leerlingen inzicht geeft in het leerproces en hoe het kan bijdragen aan onderwijsverbetering en differentiatie.

14:00 uur Workshopronde 2
 
• Samenwerkend leren: van frustrerend naar motiverend (vakoverstijgend) Beschrijving
 • Een jaarplanning maken: effectief aan de slag met de methode (vakoverstijgend) Beschrijving
 • Leren zichtbaar maken in de rekenles (rekenen) Beschrijving
 • Kritische denkvaardigheden: praktische handreikingen voor de les (burgerschap) Beschrijving
 • Procesgericht schrijven en peerfeedback bij vreemde talenonderwijs (Engels & Duits) Beschrijving
16:15 uur Afsluitende borrel
Doelgroepen: mbo
Data & locaties

Data & locaties

21
nov
2017
Amersfoort

De Observant

Inschrijven voor bijeenkomst

Vul het onderstaande formulier in om de bijeenkomst bij te wonen.