Bijeenkomsten

Herfstsessie PrO en vso

Heeft u behoefte aan inspiratie en verdieping voor in uw lespraktijk? Wilt u uw lessen afwisselender en effectiever maken? Of wilt u kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Kom dan naar onze herfstsessie PrO en vso op 19 november 2019. Tijdens de bijeenkomst kunt u als praktijkschool- of vso-docent verschillende workshops volgen om ideeën op te doen voor uw lessen. Ook verzorgt het DNL theatercollectief een interactieve workshop met acteurs over het voeren van gesprekken met ongemotiveerde leerlingen.

Deelname aan onze bijeenkomsten is gratis voor docenten.

 

Het programma

10:00 uur Inloop met koffie & thee
 
10:30 uur Workshop: Gesprekken met ongemotiveerde leerlingen? Heerlijk!
Je hebt altijd leerlingen in je klas die ongemotiveerd zijn. Geen zin hebben, andere dingen zitten te doen, en niet opletten. Hoe ga je daarover in gesprek met een leerling? En wat zijn de do’s en don’ts in een gesprek over motivatie? Daarnaast leggen we de link hoe motivatie samenhangt met het belang om keuzevrijheid te ervaren, vooruitgang te boeken en betrokkenheid van anderen te voelen.
De acteurs van De Nieuwe Lichting (DNL) zijn gespecialiseerd in deze onderwerpen. Ze laten de valkuilen in gesprekken met leerlingen zien. Je hoeft zelf niet mee te spelen, maar kunt samen met collega’s input geven hoe je de situatie kunt verbeteren. De acteurs spelen de aangedragen oplossingen terug in de scène. Een programma met veel vaart waarin je kunt meedenken, meepraten en ervaringen delen met collega’s.
12:30 uur Lunch met infomarkt
Maak tijdens de infomarkt kennis met ons nieuwste lesmateriaal en stel uw vragen aan de aanwezige redactieleden en medewerkers van de servicedesk.
 
13:15 uur Workshopronde 1 (toelichting workshops onder het programma):
• Leren zichtbaar maken zonder toetsen bij het vak Nederlands
• Rekenen PrO/vso: maak kennis met onze nieuwe methodes
• Hou ze bij de les: activerende werkvormen op Engels A1-niveau en A1-plus niveau
• Focus op loopbaan
 
14:25 uur Pauze
 
14:35 uur Workshopronde 2 (toelichting workshops onder het programma):
• Starttaal Instap: in kleine stappen werken aan taalvaardigheid
• Rekenen PrO/vso: maak kennis met onze nieuwe methodes
• Hou ze bij de les: activerende werkvormen op Engels A1-niveau en A1-plus niveau
• Focus op loopbaan
 
15:45 uur Afsluitende borrel
 

 

Het workshopaanbod

Leren zichtbaar maken zonder toetsen bij het vak Nederlands

Elke docent wil leerlingen die hij onder zijn hoede heeft verder helpen. Om te kunnen zien of het lesprogramma tot leereffect leidt, worden hiervoor doorgaans toetsen ingezet. Het geven van een cijfer lijkt dan voor de hand te liggen, maar daar kleven meer na- dan voordelen aan. Hoe kun je leren zichtbaar maken zonder steeds te toetsen voor een cijfer? En op welke manier kun je nagaan of de lesstof bij een leerling beklijft?

In deze workshop:
– leggen we het verschil tussen formatieve toetsen en beslistoetsen uit;
– gaan we met elkaar na wat je met toetsen wilt bereiken;
– bespreken we de voor- en nadelen van toetsen;
– geven we voorbeelden van formatief handelen tijdens de les;
– laten we zien hoe je met Starttaal Instap leren zichtbaar kunt maken;
– inventariseren we ideeën om leren zichtbaar te maken tijdens de lessen Nederlands.

Zin om actief aan de slag te gaan en meer te leren over het zichtbaar maken van leren bij leerlingen met een bijzondere leerbehoefte? Schrijf u dan nu in voor deze workshop.

Starttaal Instap: in kleine stappen werken aan taalvaardigheid

Starttaal Instap is de nieuwe methode Nederlands voor PrO- en vso-leerlingen. Met deze methode streven wij ernaar om leerlingen binnen functionele en beroepsgerichte contexten in kleine stappen taalvaardiger te maken. Overzichtelijke taken, formatieve evaluatie en succeservaringen opdoen zijn daarbij sleutelwoorden. Nieuwsgierig voor welke leerlingen Starttaal Instap geschikt is? Tijdens deze workshop leert u meer over de uitgangspunten van deze nieuwe methode.

In deze workshop:
– gaan we in op de didactische uitgangspunten van Starttaal Instap;
– lichten we toe hoe Starttaal Instap zich verhoudt tot de ‘Passende Perspectieven Praktijkonderwijs’ en de ‘Kerndoelen vso’ en bespreken we voor welke leerlingen de methode geschikt is;
– nemen we de leerwerkboeken op hoofdlijnen met u door en bespreken we de overeenkomsten en verschillen tussen deel A en deel B;
– leggen we onze ideeën over online leren aan u voor;
– bespreken we ideeën voor aanvullende lesmaterialen bij Starttaal Instap en horen we graag welk lesmateriaal u nu mist voor de meest taalzwakke leerlingen binnen het PrO/vso.

Wilt u meer weten over onze nieuwe methode Starttaal Instap en meedenken over lesmateriaal voor de meest taalzwakke leerlingen in het PrO/vso? Schrijf u dan nu in voor deze workshop.

Rekenen PrO/vso: maak kennis met onze nieuwe methodes

Speciaal voor leerlingen in het PrO/vso hebben wij nieuw lesmateriaal voor het vak rekenen ontwikkeld. Maak kennis met onze nieuwe methodes:
Startrekenen Instap Online: educatieve rekengame voor rekenen met getallen tot 100. Sinds dit schooljaar kunnen leerlingen die met Startrekenen Instap werken ook online oefenen op Studiemeter. U ervaart in deze workshop zelf de games en u hoort welke games en functionaliteiten we nog ontwikkelen.
– Startrekenen Vervolg: op veler verzoek brengen wij een nieuwe methode uit, speciaal voor leerlingen die nog niet toe zijn aan rekenen op 1F-niveau, maar wel uitdaging nodig hebben. We gaan in op de inhoud van de methode, die goed aansluit op de methode Startrekenen Vooraf.

Hou ze bij de les: activerende werkvormen op Engels A1-niveau en A1-plus niveau

Het inzetten van activerende werkvormen tijdens de les Engels zorgt ervoor dat leerlingen actiever meedoen. Leerlingen hebben meer plezier en vertrouwen in het actief bezig zijn met Engels. Er zijn veel materialen en werkvormen die u kunt inzetten om uw leerlingen te motiveren, te enthousiasmeren en te laten leren.

Bent u:
– op zoek naar een aansprekende manier om uw leerlingen actiever te laten meedoen met de les Engels?
– geïnteresseerd in werkvormen waarin taal, spel en interactie centraal staan?
– nieuwsgierig naar de mogelijkheden van het nieuwe plusmateriaal bij de methode Engels Vervolg – A1?

Doe dan mee aan deze workshop waarin u aan de slag met een selectie van activerende materialen en werkvormen die we voor u hebben verzameld.

In deze workshop:
– presenteren wij ons nieuwe plusmateriaal bij de methode Engels Vervolg – A1;
– lichten we toe hoe u het extra plusmateriaal naast de methode Engels Vervolg – A1 kunt inzetten;
– leggen we de link tussen de inzet van de activerende werkvormen en didactische uitgangspunten;
– maakt u een opdracht uit ons plusmateriaal.

Focus op loopbaan

Voor dit schooljaar is Focus verschenen, de nieuwe methode loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) van Uitgeverij Deviant. Focus bestaat onder meer uit een leerwerkboek voor entree-opleidingen. Met Focus willen wij leerlingen uitdagen om na te denken over hun kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden, zodat ze passende keuzes kunnen maken in hun studie en toekomstig beroep.

Wij verwachten dat Focus ook aansluit bij een deel van de leerlingen op het praktijkonderwijs en vso en laten u graag kennismaken met de methode. Daarnaast zijn wij benieuwd naar hoe u op dit moment omgaat met LOB en waaraan u behoefte heeft in een loopbaanmethode.

Tijdens deze presentatie:
– lichten wij de opbouw van Focus toe;
– gaan we in op de methodiek en werkvormen van Focus;
– tonen we de digitale componenten van Focus;
– wisselt u met collega’s uit over de invulling van LOB in de praktijk;
– bespreken we met elkaar waaraan een goede methode voor LOB voor het PrO en vso moet voldoen.

 

Doelgroepen: PrO VSO
Data & locaties

Data & locaties

19
nov
2019
De Observant in Amersfoort

De Observant, Amersfoort
Stadhuisplein 7

Inschrijven voor bijeenkomst

Vul het onderstaande formulier in om de bijeenkomst bij te wonen.