Bijeenkomsten

Docentendag PrO en vso

Heeft u behoefte aan inspiratie en verdieping voor in uw lespraktijk? Wilt u uw lessen afwisselender en effectiever maken? Of wilt u kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Kom dan naar onze docentendag voor docenten in het praktijkonderwijs en vso. Tijdens de ‘docentendag PrO en vso’ doet u tijdens verschillende workshoprondes nieuwe ideeën op voor in uw lessen. Tevens volgt u een plenaire lezing van gastspreker Casper Hulshof over mythes in het onderwijs. (Deelname aan onze docentendagen is gratis)

Programma

09:45 uur Inloop met koffie/thee
10:15 uur Workshopronde 1A (methodegericht)
Tijdens deze workshopronde heeft u de keuze uit een aantal methodegerichte workshops:
Starttaal Instap: basisvaardigheden Nederlands in functionele context
Leerlingen in het PrO en vso die nog niet toe zijn aan Nederlands op 1F-niveau hebben behoefte aan een aansprekende methode Nederlands waarin vooral aandacht is voor betekenisvolle taaltaken en het opdoen van succeservaringen. Speciaal voor deze leerlingen heeft Uitgeverij Deviant Starttaal Instap ontwikkeld. In deze methode werken leerlingen in kleine stappen en in praktijkgerichte context aan hun basisvaardigheden Nederlands.In Starttaal Instap werken leerlingen binnen herkenbare thema’s aan overzichtelijke taaltaken die volgens het VUT-model zijn opgebouwd. In de methode wordt formatieve evaluatie ingezet om leren zichtbaar te maken. Benieuwd hoe we dit aanpakken in Starttaal Instap? Bovendien nieuwsgierig hoe we leerlingen uitdagen op een afwisselende en praktische manier met Nederlands aan de slag te gaan? Schrijf u dan in voor deze presentatie en doe mee.Tijdens deze presentatie:

 • lichten we de documenten toe die als leidraad hebben gediend voor de ontwikkeling van Starttaal Instap;
 • gaan we in op de didactische uitgangspunten van de methode;
 • bespreken we de opbouw van de methode aan de hand van de verschillende thema’s en taken;
 • leggen we uit hoe formatieve evaluatie binnen de methode wordt ingezet;
 • bekijken we leerlingmateriaal en oefent u met het geven van feedback;
 • bespreekt u met andere docenten de mogelijkheden van formatieve evaluatie als alternatief voor toetsen.
 
Startrekenen Instap Online: rekenen tot 100 in spelvorm
Als je rekenen moeilijk vindt, kun je als leerling ontzettend gefrustreerd raken tijdens de rekenles. Leerlingen met deze frustratie hebben behoefte aan succeservaringen zodat ze de moed vinden om een stapje verder te komen. Vaak oefenen deze leerlingen met getallen tot 100 in een boek, aan de hand van werkbladen of in een digitale leeromgeving met veelal statische sommetjes. Om rekenzwakkere leerlingen meer uitdaging en afwisseling te bieden, ontwikkelt Uitgeverij Deviant Startrekenen Instap Online, een educatieve rekengame voor het rekenen met getallen tot 100.

In Startrekenen Instap Online staan begripsvorming en inoefening centraal. Aan de hand van minigames oefenen leerlingen met verschillende rekenvaardigheden. Leerlingen kunnen onbeperkt oefenen en worden niet afgerekend op fouten maar beloond voor goede antwoorden. Wilt u zien hoe rekenen tot 100 er spelvorm bij ons uitziet? Benieuwd naar onze ervaringen met deze educatieve game in de klas? Schrijf u dan nu in voor deze presentatie.

Tijdens deze presentatie:

 • gaan we in op online leren tijdens de rekenles;
 • leggen we uit welke mogelijkheden ‘gamen’ biedt voor rekenzwakke leerlingen;
 • presenteren we Startrekenen Instap Online en gaan we in op de didactische uitgangspunten;
 • lichten we toe hoe we de cognitieve belasting in de game op de doelgroep hebben afgestemd;
 • delen we ervaringen van leerlingen en docenten.
 
Engels Vervolg: aan de slag met Engels op A1-niveau
Speciaal voor leerlingen in het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs die qua niveau Engels meer uitdaging aankunnen heeft Uitgeverij Deviant Engels Vervolg | A1 ontwikkeld. Na het doorwerken van deze nieuwe methode kunnen leerlingen Engels gebruiken in herkenbare situaties op A1-niveau. Leerlingen zijn daarmee goed voorbereid op een eventuele overgang naar A2-niveau.

Benieuwd hoe leerlingen in Engels Vervolg creatief aan de slag gaan met het verwerken van nieuwe lesstof? Op zoek naar lesmateriaal om leerlingen na het doorwerken van Engels Vooraf |Op weg naar A1 uit te dagen Engels op een hoger niveau te gebruiken? Schrijf u dan in voor deze presentatie en doe mee!

Tijdens deze presentatie:

 • lichten we de didactische uitgangspunten van Engels Vervolg toe;
 • bespreken we uit hoe de lesstof uit Engels Vooraf en Engels Vervolg zich tot elkaar verhoudt;
 • gaan we in op de thema’s en opdrachten die in Engels Vervolg worden aangeboden;
 • bespreekt u met andere docenten hoe u Engels Vervolg in uw onderwijspraktijk kunt inzetten
11:15 uur Workshopronde 1B (methodegericht)
Tijdens deze workshopronde heeft u de keuze uit een aantal methodegerichte workshops:
Starttaal Instap: basisvaardigheden Nederlands in functionele context
Leerlingen in het PrO en vso die nog niet toe zijn aan Nederlands op 1F-niveau hebben behoefte aan een aansprekende methode Nederlands waarin vooral aandacht is voor betekenisvolle taaltaken en het opdoen van succeservaringen. Speciaal voor deze leerlingen heeft Uitgeverij Deviant Starttaal Instap ontwikkeld. In deze methode werken leerlingen in kleine stappen en in praktijkgerichte context aan hun basisvaardigheden Nederlands.In Starttaal Instap werken leerlingen binnen herkenbare thema’s aan overzichtelijke taaltaken die volgens het VUT-model zijn opgebouwd. In de methode wordt formatieve evaluatie ingezet om leren zichtbaar te maken. Benieuwd hoe we dit aanpakken in Starttaal Instap? Bovendien nieuwsgierig hoe we leerlingen uitdagen op een afwisselende en praktische manier met Nederlands aan de slag te gaan? Schrijf u dan in voor deze presentatie en doe mee.Tijdens deze presentatie:

 • lichten we de documenten toe die als leidraad hebben gediend voor de ontwikkeling van Starttaal Instap;
 • gaan we in op de didactische uitgangspunten van de methode;
 • bespreken we de opbouw van de methode aan de hand van de verschillende thema’s en taken;
 • leggen we uit hoe formatieve evaluatie binnen de methode wordt ingezet;
 • bekijken we leerlingmateriaal en oefent u met het geven van feedback;
 • bespreekt u met andere docenten de mogelijkheden van formatieve evaluatie als alternatief voor toetsen.
 
Startrekenen Instap Online: rekenen tot 100 in spelvorm
Als je rekenen moeilijk vindt, kun je als leerling ontzettend gefrustreerd raken tijdens de rekenles. Leerlingen met deze frustratie hebben behoefte aan succeservaringen zodat ze de moed vinden om een stapje verder te komen. Vaak oefenen deze leerlingen met getallen tot 100 in een boek, aan de hand van werkbladen of in een digitale leeromgeving met veelal statische sommetjes. Om rekenzwakkere leerlingen meer uitdaging en afwisseling te bieden, ontwikkelt Uitgeverij Deviant Startrekenen Instap Online, een educatieve rekengame voor het rekenen met getallen tot 100.

In Startrekenen Instap Online staan begripsvorming en inoefening centraal. Aan de hand van minigames oefenen leerlingen met verschillende rekenvaardigheden. Leerlingen kunnen onbeperkt oefenen en worden niet afgerekend op fouten maar beloond voor goede antwoorden. Wilt u zien hoe rekenen tot 100 er spelvorm bij ons uitziet? Benieuwd naar onze ervaringen met deze educatieve game in de klas? Schrijf u dan nu in voor deze presentatie.

Tijdens deze presentatie:

 • gaan we in op online leren tijdens de rekenles;
 • leggen we uit welke mogelijkheden ‘gamen’ biedt voor rekenzwakke leerlingen;
 • presenteren we Startrekenen Instap Online en gaan we in op de didactische uitgangspunten;
 • lichten we toe hoe we de cognitieve belasting in de game op de doelgroep hebben afgestemd;
 • delen we ervaringen van leerlingen en docenten.
 
Engels Vervolg: aan de slag met Engels op A1-niveau
Speciaal voor leerlingen in het praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs die qua niveau Engels meer uitdaging aankunnen heeft Uitgeverij Deviant Engels Vervolg | A1 ontwikkeld. Na het doorwerken van deze nieuwe methode kunnen leerlingen Engels gebruiken in herkenbare situaties op A1-niveau. Leerlingen zijn daarmee goed voorbereid op een eventuele overgang naar A2-niveau.

Benieuwd hoe leerlingen in Engels Vervolg creatief aan de slag gaan met het verwerken van nieuwe lesstof? Op zoek naar lesmateriaal om leerlingen na het doorwerken van Engels Vooraf |Op weg naar A1 uit te dagen Engels op een hoger niveau te gebruiken? Schrijf u dan in voor deze presentatie en doe mee!

Tijdens deze presentatie:

 • lichten we de didactische uitgangspunten van Engels Vervolg toe;
 • bespreken we uit hoe de lesstof uit Engels Vooraf en Engels Vervolg zich tot elkaar verhoudt;
 • gaan we in op de thema’s en opdrachten die in Engels Vervolg worden aangeboden;
 • bespreekt u met andere docenten hoe u Engels Vervolg in uw onderwijspraktijk kunt inzetten
12:15 uur Lunchbuffet met infomarkt
Maak tijdens de infomarkt kennis met ons nieuwste lesmateriaal en stel uw vragen aan de aanwezige redactieleden en medewerkers van de Servicedesk.
13:00 uur Plenaire lezing Casper Hulshof over onderwijsmythes
Casper Hulshof is psycholoog, onderwijzer, schrijver en een veelgevraagd spreker. Samen met de pedagoog Pedro de Bruyckere schreef hij het succesvolle boek ‘Jongens zijn slimmer dan meisjes en andere mythes over leren en onderwijs’. Tijdens zijn lezing zet Casper bekende en minder bekende ideeën uiteen die zich hardnekkig in het onderwijssysteem genesteld lijken te hebben. Aan de hand van recente onderzoeksresultaten laat Casper zien dat veel van deze ideeën geen standhouden of op z’n minst stevig genuanceerd moeten worden.  Een echte eye-opener!
14:00 uur Workshopronde 2 (inhoudelijk)
Tijdens deze workshopronde heeft u de keuze uit een aantal inhoudelijke workshops:
Passender lesmateriaal voor leerlingen in het PrO en vso
Leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs willen graag serieus worden genomen. Om deze leerlingen op hun eigen niveau te kunnen bedienen, ontwikkelt Uitgeverij Deviant lesmateriaal op verschillende niveaus. Voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap bieden wij leerwerkboeken waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen en daardoor passender onderwijs bieden.Nog niet bekend met onze lesmaterialen voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs? Benieuwd naar aansprekend en afwisselend lesmateriaal waarin het opdoen van succeservaringen en leren in betekenisvolle context centraal staan? Schrijf u dan nu in voor deze presentatie.Tijdens deze presentatie:

 • lichten we Starttaal Instap toe, onze nieuwe methode Nederlands om onderbouwleerlingen in het PrO en vso basisvaardigheden Nederlands aan te leren;
 • demonstreren we Startrekenen Instap Online, onze nieuwe educatieve rekengame voor rekenzwakke leerlingen;
 • presteren we Engels Vervolg – A1, onze nieuwe methode Engels waarin bovenbouwleerlingen in het PrO en vso toewerken naar A1-niveau;
 • maakt u kennis met Kies 1, onze aansprekende methode burgerschap waarmee PrO- en vso-leerlingen basiskennis van de Nederlandse samenleving opdoen;
 • kunt u ons totaalaanbod voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap inzien en vragen stellen aan onze voorlichters.
 
Rekenvoortgang in beeld: zinvol testen en toetsen
Leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs hebben behoefte aan passend lesmateriaal dat aansluit op hun niveau. Om elke leerling lesstof en toetsen op zijn eigen niveau te kunnen bieden, moet u weten waar uw leerlingen staan. En dan het liefst zonder de toets- of prestatiedruk bij een leerling te verhogen.

Maar hoe krijgt u inzicht in het startniveau van elke leerling in uw klas zodat u juiste lesstofkeuzes kunt maken? Hoe krijgt u bovendien optimaal inzicht in de voortgang van uw leerlingen door onze methode Startrekenen in te zetten? Nieuwsgierig naar het antwoord op deze vragen? Schrijf u dan nu in voor deze workshop.

Tijdens deze presentatie:

 • bespreken we samen de onderdelen van onze methode Startrekenen: de leerwerkboeken Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf, het oefen- en toetsprogramma Startrekenen Online, en de vele extra materialen bij deze methodes;
 • gaan we na hoe u met onze methodes en uw onderwijsaanbod optimaal op uw leerlingen kunt afstemmen;
 • gaan we met u in gesprek over de inzet van methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen om de voortgang van uw leerlingen te meten;
 • geven wij u handvatten om tijdens de lessen en op vaste momenten in een schooljaar te achterhalen welke vaardigheden uw leerlingen al dan niet beheersen.
 
Aan de praat! Actief aan de slag met beeldgeletterdheid tijdens de lessen Nederlands en Engels
In het onderwijs is nog weinig expliciete aandacht voor beeldgeletterdheid. Een gemiste kans omdat beeld en de dagelijkse realiteit van leerlingen vaak onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld op social media zoals Instagram. Beeld biedt prachtig materiaal voor de invulling van een taalles. Aan de hand van beeld kunnen leerlingen bijvoorbeeld oefenen met het beschrijven, interpreteren en evalueren van wat zij zien. Tijdens het kijken kunnen verschillende vragen centraal staan: door wie, voor wie en met welk doel is een beeld gemaakt? En ook, wat roept het beeld bij je op?

Met ons nieuwe kaartspel ‘Aan de praat’ kijken en praten leerlingen aan de hand van het VNT-model (voor, tijdens en na het kijken) naar beelden in verschillende categorieën. Aan de hand van deze beelden gaan ze met elkaar in gesprek, schrijven of vertellen ze verhalen, oefenen ze met het onderbouwen van keuzes en verwoorden ze emoties en gevoelens.

Geïnteresseerd in een werkvorm waarin taal, beeld en interactie centraal staan? Bovendien op zoek naar materiaal dat u zowel voor Nederlands als Engels kunt inzetten? Kom dan naar onze presentatie en doe mee!

Tijdens deze presentatie:

 • lichten we toe wat beeldgeletterdheid is en waarom beeldgeletterdheid een extra taalvaardigheid is;
 • presenteren wij ons nieuwe kaartspel ‘Aan de praat!’ en gaan we in op de uitgangspunten van het VNT-model;
 • speelt u een rondje ‘Aan de praat!’ en ervaart u dat u dit kaartspel zowel voor Engels als Nederlands kunt inzetten;
 • brainstormen we met u over passend beeldmateriaal om zinvol met beeldgeletterdheid in de les bezig te zijn;
 • lichten we toe hoe u ‘Aan de praat!’ naast onze methodes voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs kunt inzetten.
16:00 uur Afsluitende borrel
Doelgroepen: PrO VSO
Data & locaties

Data & locaties

20
nov
2018
Amersfoort

De Observant, Amersfoort
Stadhuisplein 7

Inschrijven voor bijeenkomst

Vul het onderstaande formulier in om de bijeenkomst bij te wonen.