Bijeenkomsten

Instructiedag mbo-methodes

Wilt u onze mbo-methodes efficiënt inzetten in uw les? Heeft u behoefte aan meer uitleg over ons digitale lesmateriaal? Of wilt u kennis en ervaringen uitwisselen met collega-docenten? Bezoek dan onze instructiedag!

De instructiedag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma:
• het ochtendprogramma biedt u de keuze uit een sessie over onze vernieuwende leeromgeving Studiereader of over onze methodesite Studiemeter;
• het middagprogramma bestaat uit twee instructiesessies, waarin u concrete handvatten krijgt om onze methodes zo effectief mogelijk in te zetten.

Het programma

 

9:45 uur Inloop met koffie & thee
10:15 uur Keuze uit:
• Presentatie Studiereader Nederlands
• Presentatie Studiereader rekenen
• Workshop effectief werken met Studiemeter
Wij gaan stapsgewijs de werking en mogelijkheden van Studiemeter met u door. De cursus is bedoeld voor zowel nieuwe gebruikers, als voor bestaande gebruikers die meer uit Studiemeter willen halen.
Tijdens deze workshop krijgt u een uitgebreide toelichting op:
– het inrichten van uw docentenaccount op Studiemeter.
– het aanmelden van studenten en hoe uw studenten hun lesmateriaal activeren.
– de plaats van Studiemeter in uw lesprogramma.
– het volgen van uw studenten en hoe u deze resultaten kunt gebruiken om te differentiëren in uw lessen.
– het extra materiaal dat beschikbaar is op Studiemeter (o.a. toetsen, instructievideo’s) en waar u dit aanvullende materiaal kunt vinden.
12:15 uur Infomarkt met lunchbuffet
Maak tijdens de infomarkt kennis met ons nieuwste lesmateriaal en stel uw vragen aan de aanwezige redactieleden en medewerkers van de servicedesk.
13:00 uur Instructiesessie 1. U kunt kiezen uit de deze sessies*:
Startrekenen
Met Startrekenen doen studenten de rekenvaardigheden op die ze nodig hebben in het dagelijks leven, voor een vervolgopleiding en voor hun beroep. Tijdens sessie krijgt u een uitgebreide toelichting op:
–     de didactische uitgangspunten van Startrekenen;
–     de opbouw en indeling van de methode;
–     het inzetten van het aanvullende materiaal;
–     de plaats van Startrekenen Online in uw lesprogramma;
–     manieren van afwisseling in de rekenles met Startrekenen 3D/VR en Rekentwist.
 
Startrekenen Compact
Startrekenen Compact is een nieuwe methode rekenen speciaal voor studenten die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. De methode stelt u in staat om mbo-studenten in weinig lesuren voor te bereiden op het rekenexamen. Wij helpen u in deze instructiesessie om de methode effectief in te zetten zodat u de contacttijd met uw studenten optimaal kunt benutten. Tijdens deze sessie krijgt u een uitgebreide toelichting op:
–     de opbouw en indeling van de methode;
–     de didactische uitgangspunten van Startrekenen Compact;
–     de plaats van Startrekenen Compact Online in uw lesprogramma;
–     het helpen van studenten om grotendeels zelfstandig met de methode te werken;
–     het ondersteunen van studenten die niet het gewenste startniveau hebben.
 
Burgerschap BBL
Burgerschap BBL is een nieuwe methode burgerschap speciaal voor BBL-opleidingen. In deze bijeenkomst helpen wij u om zo veel mogelijk uit de methode te halen. U krijgt concrete handvatten om de methode in te zetten in uw lessen en kunt ervaringen uitwisselen met collega-docenten. In deze sessie krijgt u antwoord op de volgende vragen:
–     hoe kunt u de lessen uit Burgerschap BBL vormgeven in de klas?
–     hoe komen de dimensies van burgerschap aan bod?
–     hoe zet u de eindopdrachten efficiënt in?
–     hoe besteedt u aandacht aan kritische denkvaardigheden met de methode?
–     hoe maakt u de methode behapbaar voor niveau 2-studenten?
–     hoe maakt u de methode uitdagend voor niveau 4-studenten?
–     hoe kunt u aandacht besteden aan de actualiteit?
 
Engels Verkort
In deze instructiesessie leert u alles over de nieuwe methode Engels voor BBL en verkorte trajecten: Engels Verkort. Engels Verkort is speciaal ontwikkeld voor opleidingen die weinig beschikbare uren hebben om studenten op het gewenste (eind)niveau te krijgen. De methode is opgebouwd uit korte leertaken per niveau, wat ervoor zorgt dat de student preciest die onderwerpen kan kiezen waarmee hij nog moet oefenen. Deze manier van werken zorgt voor een snelle en efficiënte voorbereiding op het examen.
Tijdens deze sessie komt het volgende aan bod:
–     nieuws van de redactie
–     hoe werk ik met Engels Verkort?Daarnaast gaat u zelf aan de slag en is er uiteraard ruimte voor uw opmerkingen en vragen.
 
Starttaal
Onze vernieuwende mbo-methode Nederlands Starttaal biedt BOL-studenten een cursorische aanpak en examentraining ineen.
Tijdens deze sessie:
–     krijgt u inzicht in de didactische uitgangspunten van Starttaal;
–     lichten we de opbouw van de methode toe: van taalvaardig naar examenvaardig;
–     maakt u kennis met een aantal activerende werkvormen waarin we de didactische uitgangspunten van Starttaal concretiseren.
 
Starttaal Compact
Starttaal Compact is onze nieuwe mbo-methode Nederlands gericht op BBL-studenten en studenten in verkorte trajecten. De methode stelt u in staat om studenten in weinig lesuren voor te bereiden op het centraal examen en de instellingsexamens.
Tijdens deze sessie:
–     krijgt u inzicht in de didactische uitgangspunten van Starttaal Compact;
–     lichten we de opbouw van de methode toe;
–     krijgt u inzicht in hoe u kunt versnellen binnen Starttaal Compact.

14:15 uur Pauze
14:30 uur Instructiesessie 2. U kunt kiezen uit deze sessies*:
Startrekenen
Met Startrekenen doen studenten de rekenvaardigheden op die ze nodig hebben in het dagelijks leven, voor een vervolgopleiding en voor hun beroep. Tijdens sessie krijgt u een uitgebreide toelichting op:
–     de didactische uitgangspunten van Startrekenen;
–     de opbouw en indeling van de methode;
–     het inzetten van het aanvullende materiaal;
–     de plaats van Startrekenen Online in uw lesprogramma;
–     manieren van afwisseling in de rekenles met Startrekenen 3D/VR en Rekentwist.
 
Startrekenen Compact
Startrekenen Compact is een nieuwe methode rekenen speciaal voor studenten die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. De methode stelt u in staat om mbo-studenten in weinig lesuren voor te bereiden op het rekenexamen. Wij helpen u in deze instructiesessie om de methode effectief in te zetten zodat u de contacttijd met uw studenten optimaal kunt benutten. Tijdens deze sessie krijgt u een uitgebreide toelichting op:
–     de opbouw en indeling van de methode;
–     de didactische uitgangspunten van Startrekenen Compact;
–     de plaats van Startrekenen Compact Online in uw lesprogramma;
–     het helpen van studenten om grotendeels zelfstandig met de methode te werken;
–     het ondersteunen van studenten die niet het gewenste startniveau hebben.
 
Burgerschap BBL
Burgerschap BBL is een nieuwe methode burgerschap speciaal voor BBL-opleidingen. In deze bijeenkomst helpen wij u om zo veel mogelijk uit de methode te halen. U krijgt concrete handvatten om de methode in te zetten in uw lessen en kunt ervaringen uitwisselen met collega-docenten. In deze sessie krijgt u antwoord op de volgende vragen:
–      hoe kunt u de lessen uit Burgerschap BBL vormgeven in de klas?
–      hoe komen de dimensies van burgerschap aan bod?
–      hoe zet u de eindopdrachten efficiënt in?
–      hoe besteedt u aandacht aan kritische denkvaardigheden met de methode?
–      hoe maakt u de methode behapbaar voor niveau 2-studenten?
–      hoe maakt u de methode uitdagend voor niveau 4-studenten?
–      hoe kunt u aandacht besteden aan de actualiteit?
 
Engels Vervolg A1
In deze instructiesessie leert u alles over de nieuwe methode Engels voor de bovenbouw van het praktijkonderwijs en vso: Engels Vervolg A1. Engels Vervolg A1 is een afwisselend leerwerkboek dat speciaal ontwikkeld is voor leerlingen in de bovenbouw van het praktijkonderwijs en vso. Het is de ideale opvolger van de methode Engels Vooraf met veel oefeningen in een vaste structuur en aansprekende map-opdrachten. Na het afronden van de methode beheerst de leerling niveau A1. 
Tijdens deze sessie komt het volgende aan bod:
 
– nieuws van de redactie
– hoe werk ik met Engels Vervolg A1? 
 
Daarnaast gaat u zelf aan de slag en is er uiteraard ruimte voor uw opmerkingen en vragen.
 
Starttaal

Onze vernieuwende mbo-methode Nederlands Starttaal biedt BOL-studenten een cursorische aanpak en examentraining ineen.
Tijdens deze sessie:
–     krijgt u inzicht in de didactische uitgangspunten van Starttaal;
–     lichten we de opbouw van de methode toe: van taalvaardig naar examenvaardig;
–     maakt u kennis met een aantal activerende werkvormen waarin we de didactische uitgangspunten van Starttaal concretiseren.

 
Starttaal Compact

Starttaal Compact is onze nieuwe mbo-methode Nederlands gericht op BBL-studenten en studenten in verkorte trajecten. De methode stelt u in staat om studenten in weinig lesuren voor te bereiden op het centraal examen en de instellingsexamens.
Tijdens deze sessie:
–     krijgt u inzicht in de didactische uitgangspunten van Starttaal Compact;
–     lichten we de opbouw van de methode toe;
–     krijgt u inzicht in hoe u kunt versnellen binnen Starttaal Compact.

15:45 uur Afsluitende borrel

* Wilt u een instructiesessie over een andere methode volgen? Geef dit dan aan bij de keuze voor de sessies en vermeld hieronder bij ‘Opmerkingen’ voor welke methode u een instructie zou willen.

Doelgroepen: Entree mbo
Data & locaties

Data & locaties

2
okt
2018
Amersfoort

De Observant, Amersfoort
Stadhuisplein 7

Inschrijven voor bijeenkomst

Vul het onderstaande formulier in om de bijeenkomst bij te wonen.