Bijeenkomsten

Landelijke studiedag Levende Talen

Op 1 november organiseert Levende Talen hun  36e Landelijke studiedag in de Jaarbeurs Utrecht. Het motto van de dag luidt Taalkabaal.

U kunt zich tijdens deze studiedag laten inspireren in verschillende workshops gericht op taalonderwijs. Als partner van de studiedag verzorgt Uitgeverij Deviant twee workshops:

Workshopronde A | 11.15 – 12.45 uur:

• Workshop A27: Close Reading in de lessen Nederlands
Close Reading is een in Amerika ontwikkelde aanpak die teruggaat naar de kern: het lezen zelf. In deze workshop leer je wat Close Reading is, ervaar je een opdracht met Close Reading en ga je nadenken over manieren hoe je het kan toepassen in jouw lespraktijk.
Doelgroep Nederlands mbo

Workshopronde B | 13.45 – 15.15 uur:

• Workshop B19: Laat je horen! Muzikale werkvormen (in de vreemdetaalles) voor het ver-minderen van taalangst.
Het is een bekend fenomeen in de vreemde-taalles: leerlingen die zwijgen of volledig dichtklappen wanneer ze in de doeltaal moeten communiceren. In de literatuur beter bekend als taalangst. Meerdere studies tonen aan dat taalangst een negatief effect heeft op de leerprestaties. Maar wat kunnen we hier concreet tegen doen in de les-praktijk? En in hoeverre kan muziek een rol spelen in het terugdringen van taalangst? In deze workshop introduceren we een aantal muzikale werkvormen die kunnen bij-dragen aan het voorkomen of terugdringen van taalangst.
Doelgroep moderne vreemde talen

Meer informatie over deze landelijke studiedag leest u op www.landelijkestudiedag.nl.

Data & locaties

Data & locaties

1
nov
2019
Jaarbeurs Utrecht