Bijeenkomsten

Studiereader Zomersessies

Na de uiterst succesvolle Zomersessies van vorig jaar organiseren wij ook dit jaar weer een reeks Zomersessies. Laat u tijdens deze sessies in zomerse sferen bijpraten over de ontwikkeling van onze vernieuwende leeromgeving Studiereader en over onze nieuwe compacte methodes voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten.

U neemt tijdens de bijeenkomst deel aan twee programma-onderdelen:

Studiereader in de praktijk

Tijdens schooljaar 2017-2018 heeft Uitgeverij Deviant haar vernieuwende digitale leeromgeving Studiereader uitgebreid getest in de klas. In Studiereader worden onze boeken, in digitale en interactieve vorm, geïntegreerd met onze methodesite Studiemeter.

Docenten, leerlingen, programmeurs en methodemakers zijn tijdens het pilotjaar nagegaan wat de meerwaarde van Studiereader is voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Op basis van structurele feedback van docenten en leerlingen hebben onze programmeurs functionaliteiten in Studiereader verbeterd, aangepast of nieuw ontwikkeld.

Daarnaast hebben methodemakers van Uitgeverij Deviant met een lesbevoegdheid door gastlessen te geven onderzocht hoe bewezen effectieve taal- en rekendidactiek in de les kan bijdragen aan meer motivatie en concentratie bij leerlingen. Ook hebben zij met de docenten en leerlingen gezocht naar een lesopbouw en lesinhoud die leidt tot meer afwisseling en meer leereffect.

Tijdens het eerste deel van deze Zomersessie:
–     delen we onze ervaringen met Studiereader in de les en lichten we het ontwikkeltraject toe;
–     laten we u zien welke verbeteringen zijn doorgevoerd en welke nieuwe functionaliteiten zijn gebouwd;
–     gaan we in op de verschillen tussen (digitaal) taal- en rekenonderwijs;
–     presenteren we onze methodes Starttaal en Startrekenen in Studiereader;
–     demonstreren we live online samenwerken en het geven van peerfeedback;
–     kunt u zelf aan de slag in Studiereader en ontvangen we graag uw feedback op Studiereader;
–     presenteren we onze nieuwe Studiereaderpakketten en wisselen we met u van gedachten over de inzet ervan.

Tijdens dit deel van de Zomersessie zijn docenten, programmeurs en methodemakers in de zaal aanwezig om hun verhalen te vertellen en uw vragen te beantwoorden.

Compacte mbo-methodes voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten

Uitgeverij Deviant ontwikkelt voor het schooljaar 2018-2019 nieuwe compacte mbo-methodes voor leerlingen die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. Deze nieuwe mbo-methodes voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap stellen u in staat om met leerlingen in weinig lesuren toe te werken naar het vereiste eindniveau per vak.

Tijdens het tweede deel van deze Zomersessie:
–     lichten wij de didactische uitgangspunten van onze compacte mbo-methodes toe;
–     presenteren wij Starttaal Compact, Startrekenen Compact, Engels Verkort en Burgerschap BBL;
–     gaan we voor Nederlands, rekenen en Engels in op de examenvoorbereiding die wij binnen de compacte methodes bieden;
–     kunt u elke compacte methode bekijken en uw vragen stellen over de inhoud, aanpak en verschijningsvorm;
–     ontvangt u een kennismakingspakket met informatie over onze compacte mbo-methodes.

Tijdens dit deel van de Zomersessie zijn redacteuren en methodemakers in de zaal aanwezig om te vertellen over het ontwikkeltraject en om uw vragen te beantwoorden.

Het programma

12.00 – 13.00 uur Inloop met zomers lunchbuffet
13.00 – 14.00 uur Studiereader in de praktijk
Tijdens deze sessie krijgt u een toelichting op het ontwikkelproces van Studiereader. We gaan hierbij in op het verloop van de pilot, op verbeterde en nieuwe functionaliteiten die in Studiereader zijn gebouwd en op de verschillen tussen (digitaal) taal- en rekenonderwijs.
14.00 – 14.30 uur Zelf aan de slag in Studiereader
Tijdens deze sessie gaat u zelf aan de slag in Studiereader en ervaart u zelf de mogelijkheden voor online samenwerken en het geven van peerfeedback. Vanzelfsprekend is uw feedback op Studiereader hierbij van harte welkom.
14.30 – 14.45 uur Pauze
14.45 – 16.00 uur Compacte methodes voor BBL en verkorte trajecten
Voor schooljaar 2018-2019 verschijnt een reeks compacte methodes speciaal voor leerlingen die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. Tijdens deze sessie lichten wij de didactische uitgangspunten van onze nieuwe compacte methodes toe en kunt u uw vragen stellen over de inhoud, aanpak en verschijningsvorm van de methodes.
16.00 uur Afsluitende borrel
Geniet van een zomers drankje en hapje en praat na met collega’s, redacteuren en ontwikkelaars.

 

  • Aan het bijwonen van onze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. U krijgt na inschrijving een bevestiging met daarbij de routebeschrijving.
Doelgroepen: VO Entree mbo
Data & locaties

Data & locaties

18
jun
2018
Alkmaar

Heeren van Sonoy

19
jun
2018
Eindhoven

The Student Hotel Eindhoven

20
jun
2018
Zwolle

Droom van Zwolle

21
jun
2018
Rotterdam

The Student Hotel Rotterdam

Inschrijven voor bijeenkomst

Vul het onderstaande formulier in om de bijeenkomst bij te wonen.