Webinar modeling en GRRIM

Webinar modeling en GRRIM

Tijdens het webinar ‘modeling en GRRIM’ bespraken we hoe u met modeling en GRRIM uw studenten of leerlingen effectief instrueert. U kunt dit webinar nu terugkijken wanneer het u uitkomt. Kijk dit webinar nu terug

Wat is GRRIM?

GRRIM staat voor Gradual Release Responsibility Instruction Model. Kenmerkend voor dit model is de geleidelijke verschuiving in verantwoordelijkheid van docent naar student of leerling. De docent introduceert en modelt een vaardigheid (ik-fase), waarna de studenten of leerlingen die vaardigheid onder begeleiding oefenen (wij-fase). Vervolgens passen de studenten of leerlingen de vaardigheid eerst samen (jullie-fase) en ten slotte zelfstandig toe (jij-fase).

Wat is modelen?

Iwebinar modeling en GRRIMn dit webinar staat de eerste fase van GRRIM centraal, het modelen. Modelen houdt in dat de docent het gewenste gedrag voordoet zodat een leerling kan zien en horen hoe hij een taak kan aanpakken. Modeling wordt vaak ingezet bij leesvaardigheid en in het bijzonder bij het aanleren van leeshoudingen zoals verkennend, globaal, zoekend en intensief lezen. Tijdens dit webinar leggen onze presentatoren uit wat de kracht van modeling is en laten ze zien hoe modeling werkt bij het lezen van teksten.