Samenwerkend leren: van frustrerend naar motiverend

Samenwerkend leren: van frustrerend naar motiverend

Doelgroep: mbo, entree, PrO, vso, vo
Tijdsduur: 60 tot 90 minuten, in overleg uit te breiden tot 120 minuten

Workshopomschrijving:
Goed kunnen samenwerken is essentieel voor studenten of leerlingen om te kunnen functioneren in een (vervolg)opleiding en/of in de beroepspraktijk. Samenwerkend leren is bovendien een belangrijke fase op weg naar onafhankelijk leren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat studenten of leerlingen die samenwerken betere resultaten boeken dan studenten of leerlingen die individueel werken aan een leertaak.

Samenwerking tussen studenten of leerlingen gaat echter niet zonder slag of stoot. Veel docenten hebben de ervaring dat samenwerkend leren in de vorm van groepswerk vooral veel ‘gedoe’ oplevert: onrust in de klas, ongelijke taakverdeling en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel bij de studenten of leerlingen zijn voorbeelden hiervan. Het resultaat van groepswerk is dan ook vaak teleurstellend: weinig tot geen leerrendement, veel frustratie en gedemotiveerde studenten, leerlingen én docenten.

In deze workshop besteden we daarom aandacht aan de voorwaarden voor succesvol groepswerk:

  • positieve wederzijdse afhankelijkheid;
  • directe interactie;
  • individuele verantwoordelijkheid en groepsverantwoordelijkheid;
  • samenwerkingsvaardigheden, zoals gespreksvaardigheid en het oplossen van conflicten;
  • evaluatie van het groepsproces.

In deze workshop:

  • lichten we de voorwaarden voor succesvol groepswerk toe;
  • ontwerp je aan de hand van deze voorwaarden een betekenisvolle samenwerkingstaak;
  • krijg je handreikingen voor instructie en observatie tijdens de lessen;
  • lichten we hulpmiddelen voor leerlingen toe, zoals hulpzinnen en zelfevaluatieformulieren.

Vraag deze workshop aan!

Wij bieden onze workshops gratis aan voor docententeams die werken met een van onze methodes of overwegen dit te gaan doen.