Drie volledige methodes burgerschap voor het mbo

Drie volledige methodes burgerschap voor het mbo

Bij Uitgeverij Deviant vinden we burgerschapsvorming een belangrijk onderdeel van een mbo-opleiding. Maar te vaak is burgerschap het kind van de rekening als het aankomt op aandacht en beschikbare uren. Terwijl de actualiteit laat zien hoe urgent en belangrijk goed burgerschapsonderwijs is. Daarom bieden wij drie volledige methodes burgerschap aan: Kies, Schokland en Burgerschap BBL.

Kies

Wil je praktische opdrachten en actief burgerschap? Dan past Kies waarschijnlijk goed bij jou.

• een leerwerkboek per niveau
• aansprekende thema’s
• beknopte theorie en praktische opdrachten
• extra online oefeningen en toetsen
• inclusief Nieuwsrubriek, toetsen en uitlegfilmpjes

Meer informatie over Kies

 


Schokland

Leg je liever het accent op de theorie en wil je studenten uitdagen om zich in maatschappelijke problemen te verdiepen? Overweeg dan Schokland. Vanaf het schooljaar 2020-2021 is Schokland ook beschikbaar als online lesmethode in Studiereader.

• zowel online als in papieren vorm beschikbaar
• handboek met uitgebreide theorie
• aparte werkboeken voor niveau 2 en niveau 3/4 óf op eigen niveau online aan het werk
• verdiepende opdrachten
• extra online oefeningen en toetsen
• inclusief Nieuwsrubriek, toetsen en uitlegfilmpjes

Meer informatie over Schokland

 


Burgerschap BBL

burgerschap BBL

Geef je les aan BBL-studenten en heb je weinig lesuren beschikbaar? Dan moet je zeker onze nieuwe, compacte en beroepsgerichte methode Burgerschap BBL uitproberen.

• beknopt leerwerkboek
• toegeschreven op de BBL-doelgroep
• veertien overzichtelijke lessen
• beknopte theorie en aansprekende opdrachten
• afsluitende portfolio-opdrachten

Meer informatie over Burgerschap BBL

Welke keuze je ook maakt, je vindt in Uitgeverij Deviant een partner die je helpt bij het vormgeven en verbeteren van de burgerschapsles. Je krijgt een volledig pakket aan lesmateriaal, inclusief toetsen, uitlegvideo’s, educatieve games en een nieuwsrubriek. Wij komen graag langs om de methodes toe te lichten en zijn altijd bereikbaar voor uw feedback of vragen.

Een voorlichting aanvragen