De rekeneisen veranderen, denk jij met ons mee?

De rekeneisen veranderen, denk jij met ons mee?

Geplaatst op: 17-12-2020

Update: ingang nieuwe rekeneisen uitgesteld

Het ingaan van de nieuwe rekeneisen voor het mbo wordt uitgesteld tot schooljaar 2022-2023. Meer over dit besluit van de minister lees je hier.

Nieuwe rekeneisen mbo

Half juli 2020 is in opdracht van het Ministerie van OC&W het rapport over de nieuwe rekeneisen voor het mbo gepubliceerd, waarbij voor de mbo-niveaus 2,3 en 4 specifieke eisen zijn vastgelegd. Voor mbo-entree worden er geen aparte rekeneisen geformuleerd, maar is het advies om het rekenonderwijs ontwikkelingsgericht vorm te geven en de voortgang te meten.

Inmiddels zijn ook de voorbeeldexamens voor rekenen mbo gepubliceerd. De Coöperatie Examens MBO biedt een adviesrapport bestaande uit twee delen die ingaan op:
– uitgangspunten en verantwoording;
– voorbeeldexamens, beoordelingsmodel en toelichting.

Download het rapport Rekeneisen MBO      Download het rapport Voorbeeldexamens Rekenen MBO

 

Voor studenten die vanaf 1 augustus 2022 starten met een nieuwe opleiding, worden de eisen onderdeel van het kwalificatiedossier en telt de hoogte van het behaalde resultaat mee voor het behalen van het diploma (bron: Kennispunt mbo). Voor de oude cohorten blijven de bestaande eisen gelden en wordt de mogelijkheid om het Centraal Examen af te nemen verlengd tot en met schooljaar 2022-2023.

Vernieuwing rekenmethode: laat van je horen!

Op basis van de nieuwe rekeneisen zullen wij het komende schooljaar onze methode Startrekenen aanpassen en vernieuwen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen vanuit de praktijk, gaan wij graag met docenten in gesprek. Wil je meedenken in de herziening van onze mbo methodes rekenen, geef je dan op door een e-mail te sturen aan rekenen@uitgeverij-deviant.nl

Meer informatie

Wil je meer lezen over de nieuwe rekeneisen voor het mbo? Bekijk dan: