Docentenhandleiding Startrekenen MBO

Bij de rekenmethode Startrekenen MBO is een uitgebreide docentenhandleiding opgesteld. Deze docentenhandleiding neemt je mee in de didactische principes die ten grondslag liggen aan de methode en geeft praktische handvatten bij het gebruik van Startrekenen MBO in de klas.

Docentenhandleiding Startrekenen MBO

Bij de rekenmethode Startrekenen MBO is een uitgebreide docentenhandleiding opgesteld. Deze docentenhandleiding neemt je mee in de didactische principes die ten grondslag liggen aan de methode en geeft praktische handvatten bij het gebruik van Startrekenen MBO in de klas.

Taakoverzichten

In de handleiding vind je per taak het taakoverzicht. Hierin zie je op één pagina alles bij verzameld wat je nodig hebt om te overzien waar de taak over gaat, zodat je je lessen kunt voorbereiden.

Zo staat er in het taakoverzicht een opsomming van de benodigde voorkennis, de leerdoelen die aan bod komen in deze taak, en waar deze rekenvaardigheid een vervolg krijgt in de methode. Zo heb je in één overzicht alle informatie die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op de taak.

Ook staat er in het taakoverzicht welke strategieën en rekenmodellen er gebruikt worden in de theorie en voorbeelden, en in de voorbeeldberekeningen die de student ziet na het inleveren van een opdracht.

Daarnaast staat een overzicht van de rekentaal, zodat je als docent weet met welke termen een student in aanraking komt bij het doorlopen van de taak. Tijdens je uitleg kun je hier rekening mee houden zodat je uitleg zo goed mogelijk aansluit op de leerlijn in de methode en je studenten weten wat alle belangrijke woorden betekenen.

Je kunt zo inschatten of de rekentaal in de taak vragen gaat oproepen, en die taal vast behandelen, zodat je studenten zoveel mogelijk door kunnen werken.

In het taakoverzicht zie je ook waar je studenten extra kunnen oefenen met de rekenvaardigheden in Startrekenen MBO – extra oefenen en toetsen.

Beschrijvingen per opdracht

Gaan je studenten aan de slag met de opdrachten in Studiereader, dan vind je per opdracht:

  • welke vaardigheden aan bod komen in de opdracht;
  • een uitgebreide omschrijving van de opdracht;
  • en tips voor in de klas.

Bij signaleringsopdrachten geven we bijvoorbeeld aan welke oefeningen je kunt laten maken in Startrekenen MBO – extra oefenen en toetsen
om de vaardigheid verder te oefenen.

Exit-tickets

Exit-tickets zijn een goede manier om klassikaal snel begrip te checken en een gesprek te voeren over een (reken)onderwerp. In de docentenhandleiding komen verschillende vormen van exit-tickets voor, bijvoorbeeld ʻWelke hoort er niet bijʼ, Frayer frames en diagnostische vragen. Dezelfde exit-tickets staan ook in het werkboek.

In de docentenhandleiding staat voor alle exit-tickets omschreven wat het doel is, wanneer je het exit-ticket in kunt zetten, en hoe je het exit-ticket inzet en bespreekt met de groep.

 

Hieronder zie je een voorbeeld van een exit-ticket op niveau 2.

 

Onderwijs is altijd in beweging

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in ons lesmateriaal en in het onderwijs.

Contact

Wij helpen je graag en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur.

Uitgeverij Deviant bv
Zuidsingel 13
3811 HA Amersfoort
033 – 46 50 831
[email protected]

Servicedesk Studiemeter & Studiereader
Tel: 033 – 46 50 560
Mail: [email protected]
WhatsApp: 06 – 27408353