FAQ Rekenen in het po

Wil je onze rekenmethodes inzetten binnen het primair onderwijs en heb je daarover vragen? Bekijk en lees de antwoorden op veelgestelde vragen over lesmateriaal.

FAQ Rekenen in het po

Wil je onze rekenmethodes inzetten binnen het primair onderwijs en heb je daarover vragen? Bekijk en lees de antwoorden op veelgestelde vragen over lesmateriaal.

Dit is afhankelijk van het rekenniveau van je leerling(en). Het niveau kan zelfs per (deel)vaardigheid verschillen. Als een leerling een bepaalde vaardigheid onvoldoende beheerst, kan hij die extra oefenen in bijvoorbeeld Startrekenen Instap of Startrekenen Vooraf.

Startrekenen Instap bevat het rekenen tot 100 en is dus ongeveer van het niveau van groep 3/4, Startrekenen Vooraf en Startrekenen Vervolg hebben ongeveer het niveau van groep 4/5/6 en Startrekenen 1F werkt naar het eindniveau toe.

Ben je op zoek naar extra uitdaging voor je leerlingen, dan kun je gebruikmaken van Startrekenen 2F vo of zelfs Startrekenen 3F. Bij alle niveaus van Startrekenen is ook online oefenmateriaal beschikbaar. 

De methodes zijn ontwikkeld voor leerlingen na het primair onderwijs: voor PrO, vo en mbo. Maar ze zijn ook geschikt om leerlingen vanaf groep 5 in het primair onderwijs te ondersteunen. Leerlingen die in groep 6, 7 of 8 al klaar zijn en niveau 1S beheersen, kunnen uitgedaagd worden met Startrekenen 2F vo of Startrekenen 3F

De leerwerkboeken van deze methodes vormen een doorgaande leerlijn. In Startrekenen 1F wordt het 1F-niveau bereikt, de andere leerwerkboeken bereiden leerlingen daarop voor:

✓ Startrekenen Instap – Rekenen tot 100
✓ Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F
✓ Startrekenen Vervolg – Extra oefening op weg naar 1F
✓ Startrekenen 1F (eindniveau 1F)

Startrekenen is niet geschreven voor het primair onderwijs, maar wordt daar met veel succes gebruikt voor de ondersteuning van individuele leerlingen. Sommige scholen gebruiken het voor een hele klas. Dat vergt wel wat aanpassing. Je moet daarbij bedenken dat de methode Startrekenen vooral het functionele rekenen behandelt, dus de F-lijn. De S-lijn komt niet of nauwelijks aan bod.

Daarnaast is Startrekenen niet ingedeeld per leerjaar, maar per niveau, per rekendomein en per (deel)vaardigheid. Omdat alle vaardigheden apart behandeld worden, bieden de leerwerkboeken minder herhaling dan je in het po gewend bent.

De leerling is in ontwikkeling en het mooiste is als die ontwikkeling doorloopt in het vervolgonderwijs. Vooral voor leerlingen die naar het PrO of het vso gaan, is een goede overdracht van groot belang. Door het samenstellen van een portfolio kan de leerling zo in het vervolgonderwijs verder, zeker als de betreffende school ook gebruikmaakt van Startrekenen.

Ja, in Startrekenen Online kunnen je leerlingen uitgebreid oefenen met de vaardigheden die ze in de leerwerkboeken hebben geleerd. Voor alle deelvaardigheden zijn aparte oefeningen op verschillende niveaus beschikbaar. Voor de meeste leerlingen kun je de licentie Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online gebruiken. Deze geeft toegang tot het online oefenmateriaal bij Startrekenen Instap, Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startrekenen 1F. Als je voor je leerlingen extra uitdaging zoekt op niveau 2F of 3F, kun je de licentie Startrekenen Online aanschaffen. Deze geeft toegang tot alle niveaus van Startrekenen Instap tot en met Startrekenen 3F.

De methodes Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf hebben een docentenhandleiding. Deze is gratis te downloaden voor docenten die onze methodes gebruiken. Omdat de uitleg en opdrachtvormen van Startrekenen Vooraf en Startrekenen Vervolg veel overlap hebben, is de docentenhandleiding van Startrekenen Vooraf ook bruikbaar bij Startrekenen Vervolg.

Ja, docenten die onze rekenmethodes gebruiken kunnen de bijbehorende toetsen gratis downloaden. Bij alle leerwerkboeken zijn hoofdstuktoetsen beschikbaar. Bij Startrekenen Vooraf kun je deel A en deel B afsluiten met een toets over alle vaardigheden van het boek. Bij Startrekenen 1F bieden we toetsen per rekendomein en een methodeonafhankelijke eindtoets waarin alle vaardigheden op 1F-niveau aan bod komen.

Leerlingen die uitdaging nodig hebben in het primair onderwijs kunnen aan de slag met Startrekenen 2F vo of Startrekenen 3F. Ze worden hiermee uitgedaagd met complexere opdrachten die voorbereiden op het functionele rekenen in het dagelijks leven.

Geen antwoord gekregen op je vraag?
Bekijk dan ook de antwoorden op deze vragen eens of maak een afspraak met onze vakvoorlichters.