Rekenen in het po | veelgestelde vragen

Rekenen in het po | veelgestelde vragen

rekenen vsoWil je onze rekenmethodes inzetten binnen het primair onderwijs en heb je daarover vragen?
Bekijk en lees de antwoorden op veelgestelde vragen over lesmateriaal.

Welke rekenmethodes van Uitgeverij Deviant kan ik in het po gebruiken?

Dit is afhankelijk van het rekenniveau van je leerling(en). Het niveau kan zelfs per (deel)vaardigheid verschillen. Als een leerling een bepaalde vaardigheid onvoldoende beheerst, kan hij dit extra oefenen in bijvoorbeeld Startrekenen Instap of Startrekenen Vooraf.

Startrekenen Instap bevat het rekenen tot 100 en is dus ongeveer groep 3/4-niveau, Startrekenen Vooraf en Startrekenen Vervolg hebben ongeveer het niveau van groep 4/5/6 en Startrekenen 1F werkt naar het eindniveau toe.

Ben je op zoek naar extra uitdaging voor je leerlingen, dan kun je gebruikmaken van Startrekenen 2F vo of zelfs Startrekenen 3F. Bij alle niveaus van Startrekenen is ook online oefenmateriaal beschikbaar. 

Voor welke leerlingen zijn jullie rekenmethodes geschikt?

De methodes zijn geschreven voor de leerlingen ná het basisonderwijs, voor PrO, vo en mbo, maar ze zijn ook geschikt om leerlingen vanaf groep 5 in het basisonderwijs te ondersteunen. Leerlingen die in groep 6, 7 of 8 al klaar zijn en niveau 1S beheersen, kunnen uitgedaagd worden met Startrekenen 2F vo of Startrekenen 3F. 

Wat is het verschil tussen Startrekenen Vooraf, Vervolg en 1F?

De leerwerkboeken vormen een doorgaande leerlijn. In Startrekenen 1F wordt het 1F-niveau bereikt, de andere leerwerkboeken bereiden daarop voor:

– Startrekenen Instap – Rekenen tot 100
– Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F
– Startrekenen Vervolg – Extra oefening op weg naar 1F
– Startrekenen 1F (eindniveau 1F)

Kan ik een van jullie rekenmethodes gebruiken ter vervanging van onze reguliere po-methode?

Startrekenen is niet geschreven voor het basisonderwijs, maar wordt daar met veel succes gebruikt voor de ondersteuning van individuele leerlingen. Sommige scholen gebruiken het voor een hele klas. Dat vergt wel wat aanpassing. Je moet daarbij bedenken dat de methode Startrekenen vooral het functionele rekenen behandelt, dus de F-lijn. De S-lijn komt niet of nauwelijks aan bod.
Daarnaast is Startrekenen niet ingedeeld per leerjaar, maar per niveau, per rekendomein en per (deel)vaardigheid. Omdat alle vaardigheden apart behandeld worden, bieden de leerwerkboeken minder herhaling dan je in het po gewend bent.

Als ik jullie rekenmethode gebruik, loop ik dan niet voor de voeten van het PrO, vso of vmbo?

De leerling is in ontwikkeling en het mooiste is als die ontwikkeling doorloopt in het vervolgonderwijs. Vooral voor leerlingen die naar het PrO of het vso gaan, is een goede overdracht van groot belang. Door het samenstellen van een portfolio kan de leerling zo in het vervolgonderwijs verder, zeker als die school ook gebruikmaakt van Startrekenen.

Is er ook online oefenmateriaal bij jullie rekenmethodes?

Ja, in Startrekenen Online kunnen je leerlingen uitgebreid oefenen met de vaardigheden die ze in de leerwerkboeken hebben geleerd. Voor alle deelvaardigheden zijn aparte oefeningen op verschillende niveaus beschikbaar. Voor de meeste leerlingen kun je de licentie Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online gebruiken. Deze geeft toegang tot het online oefenmateriaal bij Startrekenen Instap, Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startrekenen 1F.
Als je voor je leerlingen extra uitdaging zoekt op niveau 2F of 3F, kun je de licentie Startrekenen Online aanschaffen. Deze geeft toegang tot alle niveaus van Startrekenen Instap tot en met Startrekenen 3F.Beide licenties geven ook toegang tot de rekengames Startrekenen 3D en Startrekenen VR.

Zijn er ook docentenhandleidingen bij jullie rekenmethodes?

De methodes Startrekenen Instap en Startrekenen Vooraf hebben een docentenhandleiding. Deze is gratis te downloaden voor docenten die onze methodes gebruiken. Omdat de uitleg en opdrachtvormen van Startrekenen Vooraf en Startrekenen Vervolg veel overlap hebben, is de docentenhandleiding van Startrekenen Vooraf ook bruikbaar bij Startrekenen Vervolg.

Zijn er toetsen bij jullie rekenmethodes?

Ja, docenten die onze rekenmethodes gebruiken kunnen de bijbehorende toetsen gratis downloaden. Bij alle leerwerkboeken zijn hoofdstuktoetsen beschikbaar. Bij Startrekenen Vooraf kun je deel A en deel B afsluiten met een toets over alle vaardigheden van het boek. Bij Startrekenen 1F bieden we toetsen per rekendomein en een methodeonafhankelijke eindtoets waarin alle vaardigheden op 1F-niveau aan bod komen.

Kan ik in het po ook jullie rekenmethodes op niveau 2F en 3F gebruiken?

Leerlingen die uitdaging nodig hebben in het basisonderwijs kunnen aan de slag met Startrekenen 2F vo of Startrekenen 3F. Ze worden dan uitgedaagd met complexere opdrachten die voorbereiden op het functionele rekenen in het dagelijks leven.


Geen antwoord gekregen op je vraag?

Bekijk dan ook de antwoorden op deze vragen eens of maak een afspraak met onze vakvoorlichters.