Gamification

Gamification

Uitgeverij Deviant ontwikkelt uitdagend lesmateriaal om docenten te helpen om afwisselender, effectiever én leuker onderwijs te geven. Naast boeken en digitale oefenprogramma’s bieden we ook lesmateriaal voor afwisselende werkvormen, zoals educatieve games, toepassingen met virtual reality en activerende kaartspellen.

Educatieve games: spelenderwijs leren

Educatieve games winnen terrein in het onderwijs. Uitgeverij Deviant ontwikkelt verschillende educatieve games, waarin studenten of leerlingen op een speelse en afwisselende manier met de lesstof oefenen. Elke educatieve game is ingebed in een lesmethode.

Startrekenen 3D

  • Educatieve rekengame op 1F-, 2F- en 3F-niveau
  • Praktische rekenproblemen oplossen in herkenbare situaties
  • Hints wijzen op de benodigde vaardigheid of strategie
Naar Startrekenen 3D


Virtual reality: leren door te ervaren

Met virtual reality (VR) kun je je in een andere wereld wanen. Iets zelf doen maakt meer indruk dan erover lezen. Uitstapjes buiten het klaslokaal kunnen vaak niet in een lesuur worden gedaan. Met VR worden zulke ‘excursies’ makkelijker te realiseren. Bij de ontwikkeling van onze leermiddelen in virtual reality staat de didactische meerwaarde centraal. We richten ons daarom vooral op onderwerpen die studenten of leerlingen beter leren door ze zelf te ervaren.

3D VIP Room

  • Virtual reality en spraakherkenning als motiverende leermiddelen
  • Gespreksvaardigheid Engels oefenen in realistische situaties
  • Engels leren spreken om je doel te bereiken

Naar 3D VIP Room

Startrekenen VR

  • Lengte en hoogte ervaren met virtual reality
  • Onderwerpen uit het rekendomein Meten & meetkunde
  • Informatiepunten en uitlegvideo’s als handige handvatten

Naar Startrekenen VR


Kaartspellen: leuke en afwisselende werkvorm in de lessen

Het inzetten van activerende werkvormen tijdens de lessen zorgt voor leukere en meer afwisselende lessen. De kaartspellen Rekentwist, Chatterbox en Spraakwater, zijn ontwikkeld om studenten of leerlingen op een andere manier met Nederlands, rekenen of Engels bezig te laten zijn. Het kaartspel Spraakwater voor docenten laat docenten met elkaar in gesprek gaan onder lesgeven en onderwijs.

Naar onze kaartspellen

kaartspellen