Gevalideerde instellingsexamens voor het mbo

In 2019 heeft de Stichting Examenkamer ons gekroond tot gecertificeerd aanbieder van instellingsexamens. Hiermee zijn al onze instellingsexamens Nederlands en Engels voor het mbo gevalideerd. En daar zijn we blij mee! Want dat betekent dat we jou instellingsexamens kunnen aanbieden die niet alleen van hoge kwaliteit, maar ook officieel geldig zijn voor mbo-diploma’s.

Gevalideerde instellingsexamens voor het mbo

In 2019 heeft de Stichting Examenkamer ons gekroond tot gecertificeerd aanbieder van instellingsexamens. Hiermee zijn al onze instellingsexamens Nederlands en Engels voor het mbo gevalideerd. En daar zijn we blij mee! Want dat betekent dat we jou instellingsexamens kunnen aanbieden die niet alleen van hoge kwaliteit, maar ook officieel geldig zijn voor mbo-diploma’s.

Waarom certificering en validering?

Vanaf 1 augustus 2018 geldt er een nieuwe collectieve en nationale afspraak in onderwijsland: een mbo-instelling kan enkel instellingsexamens inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier. Als een mbo-instelling eigen examens wil gebruiken, dan moeten ook die eerst gevalideerd zijn. Met deze afspraak wil de overheid de kwaliteit van instellingsexamens, en daarmee van het mbo-diploma, garanderen.

Wie is Stichting Examenkamer?

De Stichting Examenkamer is een van de vijf onafhankelijke certificerende autoriteiten in Nederland. Deze autoriteiten kunnen een instantie certificeren als examenleverancier en instellingsexamens valideren. Stichting Examenkamer werkt zonder winstoogmerk en heeft een jarenlange staat van dienst als beoordelaar van examens in het mbo.

De routes naar gevalideerde instellingsexamens

Wil een mbo-instelling gevalideerde instellingsexamens verkrijgen, dan kan dat via drie routes:

  • Route 1: Een school koopt instellingsexamens in bij een gecertificeerde instantie. Uitgeverij Deviant, bijvoorbeeld. Alle exameninstrumenten van zo’n instantie voldoen aan de gestelde criteria en zijn valide.

  • Route 2: Een school stelt zelf valide instellingsexamens samen op basis van gestelde criteria, alleen of in samenwerking met andere scholen. Hoe dit moet, lees je hier

  • Route 3: Een school laat zelf geconstrueerde instellingsexamens valideren door een onafhankelijk certificerende autoriteit.
rekenen

Onze instellingsexamens Nederlands en Engels

Maak je gebruik van onze instellingsexamens Nederlands of Engels? Dan geldt route 1. Deze instellingsexamens zijn uitsluitend beschikbaar voor mbo-instellingen die werken met onze methodes Nederlands en Engels.
De instellingsexamens zijn dus niet apart verkrijgbaar. 

Ons nadrukkelijke advies: gebruik alleen de 004-variant van onze instellingsexamens Nederlands. Voor toegang tot de examens kan het examenbureau contact opnemen met [email protected].

Voor onze instellingsexamens Nederlands hebben we de veelgestelde vragen op een rijtje gezet. 

Onderzoeksrapport en certificaten ontvangen?

 

Wil je beschikken over het beoordelingsrapport met bijbehorende certificaten van de Stichting Examenkamer voor jouw eigen verantwoording? Dan kun je deze opvragen door een e-mail met je gegevens te sturen naar onze redactie Nederlands via [email protected] of naar onze redactie Engels via [email protected].