Veelgestelde vragen instellingsexamens Nederlands

De instellingsexamens Nederlands van Uitgeverij Deviant voor het mbo zijn gevalideerd. Bovendien zijn wij als educatieve uitgeverij gecertificeerd als aanbieder van instellingsexamens Nederlands. Wat betekenen die certificering en validering voor een onderwijsinstelling? Graag geven we antwoord op veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Veelgestelde vragen instellingsexamens Nederlands

De instellingsexamens Nederlands van Uitgeverij Deviant voor het mbo zijn gevalideerd. Bovendien zijn wij als educatieve uitgeverij gecertificeerd als aanbieder van instellingsexamens Nederlands. Wat betekenen die certificering en validering voor een onderwijsinstelling? Graag geven we antwoord op veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Nee. Sinds 2015 keurt de Onderwijsinspectie de instellingsexamens Nederlands van examenleveranciers niet meer rechtstreeks, maar keurt zij wel de inzet van die instellingsexamens op de mbo-instellingen. Daarbij kijkt zij niet enkel naar het exameninstrumentarium zelf, maar ook naar de manier waarop de mbo-instelling de instellingsexamens inzet en afneemt. Om de kwaliteit van de instellingsexamens van examenleveranciers te waarborgen, hebben het Ministerie van OCW en de mbo-instellingen een collectieve afspraak gemaakt, waarbij is afgesproken dat de mbo-instellingen enkel gevalideerde instellingsexamens inzetten.

Sinds 1 augustus 2018 geldt er een nieuwe collectieve afspraak tussen het Ministerie van OCW en de MBO Raad over de validatie van instellingsexamens. Er is afgesproken dat een mbo-instelling enkel instellingsexamens kan inkopen bij een gecertificeerde examenleverancier. Wil een mbo-instelling eigen examens gebruiken, dan dienen ook deze eerst te zijn gevalideerd. Met deze wijziging wil de overheid de kwaliteit van instellingsexamens, en daarmee van het mbo-diploma, garanderen.

Mbo-instellingen kunnen via drie routes komen tot een valide exameninstrument: 
Bij route 1 koopt een school instellingsexamens in bij een gecertificeerd examenleverancier. Alle exameninstrumenten van een gecertificeerd examenleverancier voldoen aan alle gestelde criteria en zijn daarmee valide. 
Bij route 2 maakt een school zelf of samen met andere scholen een valide exameninstrument volgens een vastgestelde procedure en op basis van beschreven criteria. 
Bij route 3 laat een school zelfgemaakte exameninstrumenten extern valideren.

Uitgeverij Deviant biedt instellingsexamens Nederlands voor schrijven (inclusief taalverzorging), spreken en gesprekken voeren op 2F- en 3F-niveau.

Nee. Uitgeverij Deviant biedt op dit moment enkel instellingsexamens op 2F- en 3F-niveau.

Ja. Alle nieuwe instellingsexamens Engels waarbij in de beoordeling ook gebruik wordt gemaakt van rubrics zijn gevalideerd. En Uitgeverij Deviant is gecertificeerd als examenleverancier voor instellingsexamens Engels.

Nee, tenzij het gebeurt volgens de instructie van de leverancier zelf. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met de redactie Nederlands via [email protected].

Nee. De gevalideerde instellingsexamens Nederlands zijn een gratis serviceproduct voor gebruikers van onze methodes Nederlands: Starttaal, Starttaal Compact of VIA.

Ja. Om tot een zo objectief mogelijke beoordeling te komen, schrijven wij – ook op nadrukkelijk verzoek van de Onderwijsinspectie – voor dat elk examen door twee beoordelaars moet worden beoordeeld.

Nee. Onze eis is wel dat beide beoordelaars taalassessor of vakdocent Nederlands zijn.

Ja. De toelichtingen die ze per beoordelingsaspect invullen, zijn de bewijzen die de beoordelaars opvoeren voor de beoordeling van dat aspect. Mocht er ander materiaal zijn (bijvoorbeeld het geschreven product bij een schrijfexamen of een opname van een spreekexamen) dan bewaren zij dat materiaal ook als bewijs voor de gegeven beoordeling.

Ja. De instelling kiest zelf hoe zij het schrijfexamen afneemt. Let bij digitale afname van het schrijfexamen wel op de extra afnamecondities, in verband met de borging van het instellingsexamen. Die afnamecondities zijn omschreven in het examen zelf.

Nee. De kwalificerende toetsen zijn sinds 2012 in omloop en voldoen niet meer aan de laatste eisen, zodat zij niet als instellingsexamens ingezet kunnen worden.

Dat kan. Stuur in dat geval een e-mail aan de redactie Nederlands waarbij je aangeeft met welk doel je het onderzoeksrapport en het certificaat wenst in te zien. Heb je andere vragen dan die in dit document? Neem dan contact op met onze redactie Nederlands door te bellen naar 033-4650831 of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Ja, Uitgeverij Deviant verzorgt workshops, ook wel kalibreersessies genoemd, waarbij groepen docenten onder professionele begeleiding met elkaar bespreken hoe ze voorbeelduitwerkingen van onze examens beoordelen. Meer informatie vind je op onze site.