Goed voorbereid naar het 2A-rekenexamen

Goed voorbereid naar het 2A-rekenexamen

Geplaatst op: 25-03-2016

Als reactie op tegenvallende resultaten op de centrale rekenexamens bij vmbo-bb en entreeopleidingen heeft de minister opdracht gegeven om een nieuw examenniveau te introduceren: 2A. Het 2A-niveau wordt beschreven in het (concept-)addendum bij de Syllabus rekenen 2F en 3F.

Pilotversie Examencoach 2A
In Examencoach rekenen zijn twee oefenexamens op 2A-niveau beschikbaar om leerlingen voor te bereiden op het rekenexamen 2A. Het gaat nu nog om een pilotversie; als het addendum bij de Syllabus definitief is, zullen we de oefenexamens indien nodig herzien. Meer informatie over Examencoach rekenen

Handleidingen 2A bij leerwerkboeken
Daarnaast heeft Uitgeverij Deviant bij beide leerwerkboeken op 2F-niveau (Startrekenen 2F vo en 2F mbo) een handleiding 2A geschreven. U vindt deze handleidingen bij de Links & downloads in de map Startrekenen 2F vo en de map Startrekenen 2F mbo in de submap 2A. Als het addendum bij de Syllabus definitief is, zullen deze handleidingen worden uitgebreid met een overzicht van de opdrachten die het 2A-niveau overstijgen.

2A-niveau in Startrekenen Online
Met ingang van het nieuwe schooljaar komt er ook een 2A-route in Startrekenen Online. Het 2A-niveau wordt voor leerlingen alleen zichtbaar als de docent dit voor de leerling klaarzet. Dit niveau omvat een selectie van de oefeningen op 2F-niveau, aangepaste instap- en deeltoetsen en nieuwe eindtoetsen op 2A-niveau. Als een leerling overstapt van 2F- naar 2A-niveau of andersom, blijft zichtbaar welke oefeningen al gemaakt zijn.