Handreiking toetsen en examens tijdens schoolsluiting

Handreiking toetsen en examens tijdens schoolsluiting

Geplaatst op: 30-03-2020

De coronamaatregelen zijn genomen op een moment dat veel leerlingen en studenten zich aan het voorbereiden waren op toetsen en examens. Inmiddels is besloten dat de centrale examens in het vo niet doorgaan maar de centrale examens en de instellingsexamens in het mbo wel. We krijgen veel vragen van docenten over hoe zij met deze situatie om moeten gaan. Bijvoorbeeld:
– Hoe ga ik om met toetsen?
– Hoe motiveer ik mijn studenten?
– Hoe borg je de kwaliteit van de instellingsexamens?
– Met welke andere werkvormen krijg ik effectief zicht op het leren en de voortgang van mijn leerlingen?

Om u op weg te helpen, hebben we een handreiking toetsen en examinering opgesteld. Hierin:
– leggen we uit hoe u onze online toetsen veilig in kunt zetten;
– geven we tips voor het inzetten van onze portfolio-opdrachten waarmee studenten of leerlingen hun vorderingen kunnen aantonen;
– wijzen we u op de aandachtspunten voor de afname van onze gevalideerde instellingsexamens.

Naar de handreiking toetsen en examens