Herziene uitgave Starters

Herziene uitgave Starters

Geplaatst op: 8-09-2016

De methode Starters –  Van 0 naar A1 heeft een grondige herziening ondergaan. De vernieuwde methode is specifiek gericht op mbo-leerlingen met een te laag instroomniveau Engels. De nieuwe druk zal januari 2017 verschijnen.

Helder en overzichtelijk

De gewijzigde uitgave oogt overzichtelijk en rustig, waardoor de leerling zich optimaal kan richten op het behalen van het gewenste niveau. Naast een frisse nieuwe opmaak om de inhoud nog concreter te maken, is de methode ook inhoudelijk stevig aangepakt. Diverse opdrachten zijn verbeterd en geactualiseerd, en ook is de samenhang tussen de opdrachten verbeterd. Er is gelet op een heldere leerlinginstructie bij de opdrachten en een duidelijke lijn tussen opdrachten binnen de thema’s.

Eén duidelijke lijn

De methode Starters is vanaf nu een echte crash course voor reguliere mbo-studenten om snel op het A1-niveau te komen. Met deze vernieuwde druk is er daarmee een duidelijke lijn voor de diverse doelgroepen ontstaan:

Engels Vooraf – Op weg naar A1 Onderbouw PrO, vso en lwoo
Engels A1* Bovenbouw PrO, vso, lwoo en entreeopleidingen
Starters – Van 0 naar A1 Crash course voor leerlingen van het reguliere mbo

*= Engels A1 is in ontwikkeling. Wij houden u via verschillende kanalen op de hoogte over de vordering hiervan.