Herziening Schokland Online

Herziening Schokland Online

Geplaatst op: 9-07-2019

schokland onlineNet als het handboek en de werkboeken van Schokland wordt het digitale oefen- en toetsprogramma Schokland Online herzien. Een mooie kans om het programma te actualiseren én te verbeteren.

Wat kunt u verwachten?

– Meer uitdaging: het niveau van de vragen ligt hoger.
– Meer afwisseling: het programma bevat nieuwe vraagtypes.
– Meer vragen: het aantal vragen per oefening en toets is verhoogd.

De nieuwe versie van Schokland Online verschijnt dit najaar. Mocht u voor die tijd al willen starten, dan kunt u nog in de oude versie werken. Studenten die het afgelopen jaar al met Schokland Online gewerkt hebben, kunnen gewoon verdergaan waar zij gebleven waren. Meer weten over Schokland Online? Klik hier voor meer informatie.