Geactualiseerde herziening Schokland

Geactualiseerde herziening Schokland

Geplaatst op: 8-12-2015

Schokland 3.0 BurgerschapVoor het schooljaar 2016-2017 verschijnt een vernieuwde uitgave van de methode Schokland. We herzien de methode en actualiseren alle theorie, artikelen en afbeeldingen. Daarbij behouden we het sterk theoretische karakter van de methode.

Wat verandert er ten opzichte van de oude druk?

De nieuwe druk verschijnt onder de naam Schokland. Zo is de nieuwe druk makkelijk te onderscheiden van de oude druk: Schokland 3.0.

Het handboek gaan we herzien en actualiseren. In het vernieuwde handboek komt er meer aandacht voor wereldburgerschap. Het handboek maken we daarnaast toegankelijker voor leerlingen op mbo-niveau 2, bijvoorbeeld door aan elk thema een samenvatting toe te voegen.

De werkboeken gaan we ook herzien en actualiseren. Daarnaast breiden we de werkboeken uit met een zelftest per thema, waarmee leerlingen kunnen testen of ze de stof begrijpen.

We gaan de extra materialen, waaronder de toetsen, PowerPoint-presentaties en videovragen, actualiseren en verbeteren. Daarnaast komen er thematoetsen.

Het digitale oefen- en toetsprogramma Schokland Online passen we aan het vernieuwde handboek aan. Verder komt er een vernieuwde en uitgebreide actualiteitenrubriek en voegen we handige uitlegvideo’s toe over belangrijke onderwerpen uit het handboek. Daarnaast krijgen gebruikers van Schokland Online toegang tot een nieuwe educatieve game over vrouwenrechten: Female Superheroes. Bij deze game komt ook een lesbrief.

Extra informatie

De herziene methode Schokland wordt in prijs verlaagd en is beschikbaar voor komend schooljaar. De herziene boeken van Schokland verschijnen onder nieuwe ISBN’s. U kunt de nieuwe exemplaren hier bestellen.

Vragen?

Als u vragen heeft over de herziening van Schokland, dan kunt u contact opnemen met de redactie burgerschap. U kunt de redactie bereiken door een e-mail te sturen naar burgerschap@uitgeverij-deviant.nl.