Het proefkatern van Klasse! is uit!

Het proefkatern van Klasse! is uit!

Geplaatst op: 26-05-2016

Het proefkatern van Klasse! is verschenen. Klasse! is de nieuwe methode Duits van Uitgeverij Deviant. Deze complete methode is ontwikkeld voor leerlingen op mbo-niveau 2, 3 en 4. In de methode wordKlasse_cover_Lowen alledaagse opdrachten gecombineerd met opdrachten in beroepsgerichte context. Klasse! wordt ontwikkeld op basis van het ERK, het ‘Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo’ en de kwalificatiedossiers waarin Duitse taaltaken worden beschreven.

De methode Klasse! bestaat uit twee leerwerkboeken waarin de leerling oefent met de taalvaardigheden kijken & luisteren, lezen, grammatica, spreken & gesprekken voeren en schrijven. Theorie, voorbeelden en opdrachten worden na elkaar aangeboden. Klasse! biedt opdrachten op A1-, A2- en B1-niveau waardoor gedifferentieerd werken met het leerwerkboek uitstekend mogelijk is.

Bestel het proefkatern