Het Congres | Passender lesmateriaal voor elke leerling

Het Congres | Passender lesmateriaal voor elke leerling

Uitgeverij Deviant draagt graag bij aan beter en passender onderwijs. Daarom ontwikkelen wij met zorg afwisselend en aansprekend lesmateriaal dat aansluit bij het niveau en de belevingswereld van leerlingen.

Ons lesmateriaal voor de vallen Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap is erop gericht om leerlingen verder te helpen op weg naar een kansrijke toekomst. Door intensief contact met de docenten die werkzaam binnen onder meer het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs weten wij wat er in de praktijk speelt. Zo komen we samen met het onderwijs tot lesmateriaal die recht doet aan verschillen tussen leerlingen.

Onze methodes voor niveau onder of op weg naar niveau 1F/ A1

Nederlands

Starttaal Instap

 • toegankelijke leerwerkboeken
 • in kleine stappen basisvaardigheden taal aanleren
 • overzichtelijke, aantrekkelijke opmaak
 • toegepaste taalverzorging
VIA Vooraf en VIA Vervolg

 • toegankelijke leerwerkboeken
 • VIA Vooraf: methode Nederlands op weg naar 1F
 • VIA Vervolg: Nederlands op 1F-niveau

Rekenen

Startrekenen Instap, Vooraf, Vervolg en 1F

 • toegankelijke leerwerkboeken
 • digitaal oefen- en toetsmateriaal
 • Startrekenen Instap: rekenen met getallen tot 100
 • Startrekenen Vooraf: rekenen onder 1F-niveau
 • Startrekenen Vervolg: extra oefenen op weg naar 1F
 • Startrekenen 1F: rekenen op 1F-niveau
Startrekenen

Engels

Engels Vooraf en Engels Vervolg

 • toegankelijke leerwerkboeken
 • vaste structuur en veel herhaling
 • digitaal oefen- en toetsprogramma
 • methodes Engels op weg naar A1-niveau

Burgerschap

Kies 1

 • praktisch en activerende methode burgerschap
 • korte en helder geformuleerde teksten
 • aansprekende thema’s
 • online oefeningen en toetsen

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze methodes en hoe deze kunt inzetten binnen uw lespraktijk? Wij komen graag langs voor een voorlichting op maat.
Vraag een voorlichting aan. Wilt u liever eerst een indruk krijgen van de verschillende methodes? Vraag dan een gratis kennismakingspakket aan!