Leermiddelen voortgezet onderwijs

Leermiddelen voortgezet onderwijs

De lesmethodes van Uitgeverij Deviant zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Onze lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen uitstekend voor te bereiden op de centrale examens taal en rekenen én op hun rol in de maatschappij. Intensief contact met onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen draagt bij aan de verfijning van ons lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Met hart voor en kennis van onderwijs leveren wij een bijdrage aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Startrekenen, onze complete rekenmethode voor het vo

Uitgeverij Deviant biedt met Startrekenen een complete en toegankelijke rekenmethode voor het voortgezet onderwijs. De methode bereidt leerlingen optimaal voor op het centrale rekenexamen en op het toepassen van rekenvaardigheden in het dagelijks leven. Startrekenen bestaat uit leerwerkboeken en een aanvullend digitaal oefen- en toetsprogramma op verschillende niveaus.
Bekijk alle Startrekenen leermiddelen voor het vo

Nodig ons uit voor een workshop

Wij denken graag mee over de verantwoorde inzet van leermiddelen in het onderwijs. Ben je op zoek naar inspiratie voor een afwisselende les? Nodig ons uit voor een workshop.