Ons voortgezet speciaal onderwijs (vso) lesmateriaal

Ons voortgezet speciaal onderwijs (vso) lesmateriaal

Uitgeverij Deviant biedt voor het voorgezet speciaal onderwijs (vso) toegankelijk lesmateriaal op alle niveaus. Ons lesmateriaal voor het vso is erop gericht om leerlingen zowel uitstekend voor te bereiden op de examens, (beschermd) werk of dagbesteding als op hun rol in de maatschappij. Intensief contact met onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen draagt bij aan de verfijning van ons lesmateriaal. Met hart voor en kennis van het vso leveren wij een bijdrage aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Starttaal Instap
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ in kleine stappen basisvaardigheden taal aanleren
✔ overzichtelijke, aantrekkelijke opmaak
✔ toegepaste taalverzorging
Startrekenen 1F
✔rekenen op 1F-niveau
beknopte theorie
duidelijke voorbeelden
✔gevarieerde opdrachten

rekenmethode
VIA Vooraf en VIA Vervolg
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ VIA Vooraf: methode Nederlands op weg naar 1F
✔ VIA Vervolg: Nederlands op 1F-niveau

 

Engels Vooraf
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ digitaal oefen- en toetsprogramma
✔ methode Engels op weg naar A1-niveau
✔ vaste structuur en veel herhaling
Startrekenen Instap, Vooraf en 1F
✔rekenen met getallen tot 100
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ digitaal oefen- en toetsmateriaal
Startrekenen Instap Engels Vervolg
✔ vaste structuur en veel herhaling
✔ afwisselend leerwerkboek
✔digitaal oefen- en toetsprogramma

✔ binnen herkenbare thema’s toewerken naar A1-niveau
Startrekenen Vooraf
✔rekenen onder 1F-niveau
✔voor leerlingen met een ernstige rekenachterstand
✔gebaseerd op de Passende Perspectieven

startrekenen onder 1F niveau Kies 1
✔ praktisch en activerend leerwerkboek
✔ korte en helder geformuleerde teksten
✔ aansprekende thema’s
✔ online oefeningen en toetsen
Startrekenen Vervolg
✔oefenen met de belangrijkste basisivaardigheden
✔extra oefening tussen Startrekenen Vooraf en Startrekenen 1F
Startrekenen Vervolg  

 

Klik op het vak van uw keuze voor een compleet overzicht van ons lesmateriaal voor het voorgezet speciaal onderwijs (vso) :

Nederlands Rekenen Engels Burgerschap of  Vraag een kennismakingspakket aan