Lesmethodes voortgezet onderwijs

Lesmethodes voortgezet onderwijs

lesmethodes voortgezet onderwijsUitgeverij Deviant bied  voor het voortgezet onderwijs lesmethodes voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels. Voor Nederlands en Engels bieden we niveautesten en interactieve spellen. Voor rekenen bieden we een totaalpakket aan lesmethodes met een doorlopende leerlijn voor de niveaus onder 1F tot en met 3F. Klik op het vak van uw keuze voor een overzicht van onze lesmethodes voortgezet onderwijs: 

Nederlands rekenen Engels

 

Toegankelijk en afwisselend

De lesmethodes van Uitgeverij Deviant zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. Onze methodes voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels zijn toegankelijk en afwisselend, en sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen.

Examens en rol in de maatschappij

Onze lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen zowel uitstekend voor te bereiden op de centrale examens taal en rekenen, als op hun rol in de maatschappij. Intensief contact met onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen draagt bij aan de verfijning van ons lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs. Met hart voor en kennis van het voortgezet onderwijs leveren wij een bijdrage aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.