Lesmethodes van Uitgeverij Deviant voor het mbo

Lesmethodes van Uitgeverij Deviant voor het mbo

Uitgeverij Deviant biedt voor het mbo een totaalpakket aan leermiddelen. Onze methodes voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels, Duits, burgerschap en ondernemerschap zijn toegankelijk en afwisselend, en sluiten aan bij de belevingswereld van studenten.

Examens en rol in de maatschappij

Onze lesmethodes voor het mbo zijn erop gericht om studenten zowel uitstekend voor te bereiden op de centrale examens taal en rekenen, als op hun rol in de maatschappij. Intensief contact met onderwijsinstellingen, docenten en studenten draagt bij aan de verfijning  van ons mbo lesmateriaal. Met hart voor en kennis van het mbo leveren wij een bijdrage aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen studenten.

Compacte methodes voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten

Geeft u les aan mbo-studenten die een BBL-opleiding of een verkort traject volgen? Dan is het een uitdaging om met weinig lesuren te voldoen aan de eisen voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Uitgeverij Deviant komt daarom met een reeks compacte methodes speciaal ontwikkeld voor de werkende student: het lesmateriaal heeft een zakelijke uitstraling, biedt veel opdrachten in werkgerelateerde context en is zo opgebouwd dat studenten er voornamelijk zelfstandig mee kunnen werken.

 

Meer weten? Klik op uw vak voor meer informatie over onze methodes.

 

Nederlands Rekenen Engels Duits Burgerschap Ondernemerschap