Onze lesmethodes voor het praktijkonderwijs (PrO)

Onze lesmethodes voor het praktijkonderwijs (PrO)

Uitgeverij Deviant draagt graag bij aan beter en passender onderwijs. Daarom besteden wij veel aandacht aan het praktijkonderwijs (PrO). Speciaal voor deze doelgroep ontwikkelen wij aansprekend en afwisselende lesmethodes die aansluiten bij het niveau en de belevingswereld van de leerlingen.

Onze lesmethodes voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap is erop gericht om leerlingen verder te helpen op weg naar een kansrijke toekomst. Door intensief contact met docenten die werkzaam zijn binnen het PrO weten wij wat er in de praktijk speelt. Zo komen we samen met het onderwijsveld tot methodes die recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.

Onze lesmethodes voor het praktijkonderwijs

Starttaal Instap
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ in kleine stappen basisvaardigheden taal aanleren
✔ overzichtelijke, aantrekkelijke opmaak
✔ toegepaste taalverzorging
Startrekenen 1F
✔rekenen op 1F-niveau
beknopte theorie
duidelijke voorbeelden
✔gevarieerde opdrachten

rekenmethode
VIA Vooraf en VIA Vervolg
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ VIA Vooraf: methode Nederlands op weg naar 1F
✔ VIA Vervolg: Nederlands op 1F-niveau

 

Engels Vooraf
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ digitaal oefen- en toetsprogramma
✔ methode Engels op weg naar A1-niveau
✔ vaste structuur en veel herhaling
Startrekenen Instap, Vooraf en 1F
✔rekenen met getallen tot 100
✔ toegankelijke leerwerkboeken
✔ digitaal oefen- en toetsmateriaal
Startrekenen Instap Engels Vervolg
✔ vaste structuur en veel herhaling
✔ afwisselend leerwerkboek
✔digitaal oefen- en toetsprogramma

✔ binnen herkenbare thema’s toewerken naar A1-niveau
Startrekenen Vooraf
✔rekenen onder 1F-niveau
✔voor leerlingen met een ernstige rekenachterstand
✔gebaseerd op de Passende Perspectieven

startrekenen onder 1F niveau Kies 1
✔ praktisch en activerend leerwerkboek
✔ korte en helder geformuleerde teksten
✔ aansprekende thema’s
✔ online oefeningen en toetsen

 

 

Klik op het vak van uw keuze voor een compleet overzicht van ons lesmethodes voor het praktijkonderwijs:

Nederlands Rekenen Engels Burgerschap of  Vraag een kennismakingspakket aan