Opdrachten voor lezen beschikbaar in Starttaal Online en Starttaal Compact Online

Opdrachten voor lezen beschikbaar in Starttaal Online en Starttaal Compact Online

Geplaatst op: 10-09-2020

We hebben weer nieuw lesmateriaal beschikbaar gemaakt in Starttaal Online en Starttaal Compact Online. Alle bestaande oefeningen voor de vaardigheid lezen zijn op zowel 2F- als 3F-niveau volledig geactualiseerd.

Wat hebben we gedaan?

  • We hebben alle leesteksten vernieuwd.
  • We bieden veel verschillende soorten opbouwopdrachten om het lezen in te oefenen.
  • We hebben de hoeveelheid opdrachten enorm uitgebreid.

Waarom hebben we het onderdeel lezen aangepast?

In 2019 hebben we een groot online onderzoek gedaan onder gebruikers van het online oefen- en toetsprogramma ViaStarttaal Online. Docenten hebben toen massaal gehoor gegeven aan onze oproep om een vragenlijst in te vullen. Eén van de meest in het oog springende uitkomsten was de wens van docenten dat wij het online materiaal voor de vaardigheid lezen zouden actualiseren. Dat hebben wij nu gedaan.

Nieuwe indeling opdrachten

Naast de actualisatie hebben wij de opdrachten ook een nieuwe indeling gegeven:

1. Opbouwopdrachten
De opdrachten in dit deel corresponderen met de opdrachten uit deel A van Starttaal en uit Fase 1 Opbouwopdrachten van Starttaal Compact.

2. Meters maken
De opdrachten in dit deel corresponderen met de opdrachten uit deel B van Starttaal en uit Fase 2 Examenvoorbereiding van Starttaal Compact.

3. Zelftest
De opdrachten in dit deel zijn bedoeld als test om te zien of een student klaar is om een oefenexamen te maken.

Wat is er nog meer nieuw?

Bij ‘Opbouwopdrachten’ werken we grotendeels met open vragen. Hierdoor wordt de student gedwongen zelf na te denken over het antwoord en dat vervolgens ook goed te formuleren. De student kijkt de opdrachten vervolgens zelf na. Dit doet de hij aan de hand van voorbeeldantwoorden. De student kan deze voorbeeldantwoorden alleen zien als hij antwoord heeft gegeven op de vragen. Bij ‘Meters maken’ en ‘Zelftest’ werken we wel met gesloten vragen die door Studiemeter automatisch nagekeken worden.

Toelichting op het antwoord

Ook geven we bij elke vraag een toelichting op het antwoord. Deze toelichting is pas zichtbaar nadat een opdracht is afgerond. Deze toelichtingen zijn voor de student zichtbaar, maar ook voor de docent. De docent kan deze toelichtingen dan ook gebruiken voor een klassikale nabespreking van een opdracht.