Mbo loopbaancompetenties in Focus

Mbo loopbaancompetenties in Focus

In de loopbaanmethode Focus werken studenten op het mbo aan 5 loopbaancompetenties, zo ontwikkelen studenten capaciteiten die relevant zijn én blijven op een veranderende arbeidsmarkt. Deze competenties sluiten aan bij de eisen van loopbaanonderwijs zoals gesteld in het ‘Examen en kwalificatiebesluit WEB’ en komen in Focus geïntegreerd in thema’s aan bod:

  • kwaliteitenreflectie: capaciteiten die belangrijk zijn voor je loopbaan
  • motievenreflectie: wensen en waarden van belang voor loopbaan
  • werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit
  • loopbaansturing: loopbaangerichte plannen en beïnvloeding van het leer- en werkproces
  • netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt
loopbaancompetenties in Focus

Om de studenten inzicht te geven in de ontwikkeling van de 5 loopbaancompetenties, maken ze aan het begin en eind van hun opleiding een digitale competentiescan. Daarnaast staat achterin het boek een handig overzicht met de loopbaancompetenties per les.

Opbouw leerwerkboek

Het leerwerkboek is ingedeeld in acht thema’s. Elk thema bestaat uit een thema-introductie, vier tot zes lessen met uitleg en opdrachten, een eindopdracht en een themareflectie. Elke les begint met een leerdoelenkader waarmee de student inzicht krijgt in de inhoud van de les. Daarna maken de studenten afwisselende opdrachten met aansprekende werkvormen. Bij sommige opdrachten wordt verwezen naar filmpjes op Studiemeter. Daarnaast werken de studenten regelmatig in tweetallen of in groepjes samen.

Werken aan loopbaancompetenties in het mbo?

Focus is beschikbaar in twee varianten voor het mbo.

Focus niveau 3-4

Focus voor niveau 3-4

Focus niveau entree - 2

Focus voor entree – niveau 2