Mbo-lesmateriaal loopbaan en burgerschap

Mbo-lesmateriaal loopbaan en burgerschap

De vakken loopbaan en burgerschap zijn te vaak het kind van de rekening als het aankomt op aandacht en beschikbare uren. Terwijl de actualiteit wel laat zien hoe belangrijk goed loopbaan en burgerschapsonderwijs is. Daarom bieden wij voor het mbo drie volledige methodes burgerschap en een methode loopbaan aan. Download voor een volledig
overzicht van prijzen en ISBN's
de fondslijst mbo 2020-2021

 


Methode loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) | Focus

Focus is een nieuwe methode loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) voor het mbo die studenten helpt zelf sturing te geven aan hun loopbaan. In Focus brengen de studenten hun motieven, kwaliteiten en ambities in kaart en ontwikkelen ze de competenties die nodig zijn op een veranderende arbeidsmarkt. De methode bestaat uit een leerwerkboek voor entree en niveau 2 en een leerwerkboek voor niveau 3-4 en digitale ondersteuning.

• heldere leerlijn waarbinnen studenten hun loopbaancompetenties ontwikkelen
• stimuleert eigen verantwoordelijkheid
• doordachte afwisseling tussen boek en digitaal
• stimuleert samenwerkend leren
• gemotiveerd aan de slag met activerende werkvormen
• studenten bouwen een loopbaanportfolio op met relevante eindopdrachten

Meer informatie


Verdiepende burgerschapsmethode | Schokland

Schokland is een uitdagende methode die studenten helpt om de wereld om zich heen beter te begrijpen en hen uitdaagt om kritisch naar de maatschappij te kijken. Schokland bestaat uit een handboek voor niveau 2, 3 en 4, een werkboek voor niveau 2 en voor niveau 3-4 en een online oefen- en toetsprogramma. Vanaf komend schooljaar zijn de werkboeken ook in digitale vorm beschikbaar in Studiereader.

Schokland
• gestructureerd handboek
kritische denkvaardigheden oefenen
• werkboeken met uitdagende opdrachten
• veel aanvullend lesmateriaal
• kritische denkvaardigheden ontwikkelen
• extra online oefeningen en toetsen
Schokland in StudiereaderSchokland in Studiereader
• afwisseling in online en offline leren
• handige hulpmiddelen altijd bij hand
• minder nakijkwerk voor docenten
• direct inzicht in voortgang en resultaten
Meer informatie Meer informatie

 


Praktische burgerschapsmethode | Kies

Kies is een praktische en activerende methode die studenten stimuleert om eigen ervaringen te delen, samen te werken en in de klas te discussiëren over maatschappelijke problemen. Kies bestaat uit aansprekende leerwerkboeken en een aanvullend online oefen- en toetsprogramma.

Kies
• één leerwerkboek per niveau
• beknopte theorie en veel praktische opdrachten
• portfolio-opbouw door middel van keuzeopdrachten
• stimuleert interactie in de klas
Kies Online
• extra online oefeningen en toetsen
• per thema van de leerwerkboeken online oefeningen en toetsen
• zelfstandig en op hun eigen niveau oefenen
• oefeningen en toetsen worden automatisch nagekeken
• de Nieuwsrubriek om wekelijks actualiteiten te behandelen
Meer informatie Meer informatie

 


Methode voor BBL en verkorte trajecten | Burgerschap BBL

Burgerschap BBL is een leerwerkboek burgerschap voor niveau 2, 3 en 4. Deze compacte methode is zo opgebouwd dat studenten in beperkte tijd zelfstandig aan de kwalificatie-eisen voor burgerschap kunnen voldoen. Burgerschap BBL is uitermate geschikt voor docenten die weinig contacturen hebben voor burgerschap, maar het toch belangrijk vinden dat hun studenten serieus en gestructureerd burgerschapsonderwijs krijgen.

burgerschap BBL• burgerschap in 14 lessen: overzichtelijk en flexibel
• theorie en opdrachten gecombineerd in een compact leerwerkboek
• burgerschap aan de hand van actuele casuïstiek
• zelfstandig aan de slag
• uitdagende eindopdrachten voor het portfolio
• volwassen stijl en relevante onderwerpen

Meer informatie

 


De Nieuwsrubriek

De Nieuwsrubriek biedt diverse mogelijkheden om actualiteiten in de les te bespreken en studenten of leerlingen te laten nadenken over wat er in de wereld gebeurt. De Nieuwsrubriek is los te bestellen of is gratis beschikbaar bij licenties voor Schokland Online en Kies Online.

Meer informatie

 

 


Hulp nodig bij jouw keuze?

Welke keuze je ook maakt,  in Uitgeverij Deviant vind je een partner die helpt bij het vormgeven en verbeteren van de lessen. Wij lichten de methodes graag toe en zijn op werkdagen bereikbaar voor feedback of vragen.

Neem contact met ons op