Mbo-lesmateriaal Nederlands voor BOL en BBL

Mbo-lesmateriaal Nederlands voor BOL en BBL

Met onze mbo-leermiddelen voor het vak Nederlands doen wij recht aan de verschillen tussen studenten en geven wij docenten de mogelijkheid om lesmateriaal te kiezen die past bij de situatie op school. Daarbij houden wij rekening met het type onderwijs (BOL of BBL), de verschillende niveaus, de voorkeur voor regulier of online onderwijs of een combinatie daarvan. Download voor een volledig
overzicht van prijzen en ISBN's
de fondslijst mbo 2020-2021

 


BOL-methode | Starttaal

Voor BOL-opleidingen bieden wij de methode Starttaal. Deze methode past goed bij studenten en docenten die relatief veel contacturen Nederlands hebben en de verschillende taalvaardigheden graag gecombineerd aanbieden. Wij bieden Starttaal aan in twee vormen: als leerwerkboek plus digitale ondersteuning en als volledige online methode.

Starttaal
• niveau 2F of 3F
• papieren leerwerkboeken
• van taalvaardig naar examenvaardig
• a
andacht voor procesgericht leren
Starttaal in Studiereader startpakketStarttaal in Studiereader
• niveau 2F en 3F
• online methode in de leeromgeving Studiereader
• p
rocesgericht leren en formatieve evaluatie
• inclusief werkboek Starttaal Extra
Meer informatie Meer informatie

 


Methode BBL en verkorte trajecten | Starttaal Compact

Voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten bieden wij Starttaal Compact. In deze compacte methode oefenen studenten zelfstandig aan hun leerdoelen. Zij oefenen  in overzichtelijke en werkgerelateerde taken met alle taal- en examenvaardigheden. Starttaal Compact is beschikbaar in twee vormen: als leerwerkboek plus digitale ondersteuning en als volledige online methode.

Starttaal Compact
• niveau 2F of 3F
• papieren werkboeken
• papieren handboek
Starttaal Compact in StudiereaderStarttaal  Compact in Studiereader
• niveau 2F en 3F
• online methode in de leeromgeving Studiereader
• papieren handboek
Meer informatie Meer informatie

BOL-methode beroepsgericht | VIA

De methode VIA combineert Nederlands in een beroepsgerichte context met voorbereiding op het centraal examen en de instellingsexamens Nederlands. De methode VIA is vooral geschikt voor docenten en studenten in BOL-opleidingen die relatief veel contacturen Nederlands hebben.

• niveau 2F of 3F
• geschikt voor entree-opleidingen
• werkboeken + handboek
• taalvaardigheden in beroepsgerichte context
• oefentoetsen afgestemd op examens

Meer informatie

 


Oefen- en toetsprogramma | Starttaal Online

Voor schooljaar 2020-2021 wordt het online oefen- en toetsprogramma ViaStarttaal Online volledig geactualiseerd en vernieuwd. Het programma, dat verdergaat onder de naam Starttaal Online, draagt effectief bij aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taalvaardigheid. Starttaal Online is geen complete methode Nederlands maar kan uitstekend worden ingezet als aanvullend oefen- en toetsprogramma voor taalverzorging, lezen en luisteren.

Starttaal Online

• niveau 1F tot en met 4F
online oefenen en toetsen
• uitlegvideo’s waarmee theorie tot leven komt
• zelf nakijken en verbeteren
• meer inzicht in behaalde resultaten

Meer informatie

 


Overige lesmaterialen voor de invulling van uw taalonderwijs

Bij onze methodes vind je veel lesmateriaal voor de lessen Nederlands. Zo krijg je met de Taalniveautest inzicht in het (start)niveau van studenten, kunnen studenten met Examencoach gericht oefenen met examenvragen en kan je het kaartspel Spraakwater inzetten voor meer afwisseling in de les. Werk je met onze mbo-methodes dan kan je kosteloos gebruikmaken van onze gevalideerde instellingsexamens.

Taalniveautest

• methodeonafhankelijk en adaptief
• overzichtelijke score per vaardigheid
• startniveau per student of klas

 

Examencoach Nederlands

• simulatie van het officiële examen
directe feedback op gegeven antwoorden
inzicht in veelgemaakte fouten

Spraakwater

• voor studenten en voor docenten
• t
rainen van gespreksvaardigheid
• o
pen vragen en prikkelende dilemma’s

Meer informatie Meer informatie Meer informatie

 


Gevalideerde instellingsexamens Nederlands

Docenten die met onze methodes Starttaal, Starttaal Compact en VIA werken bieden wij gratis toegang tot onze gevalideerde instellingsexamens Nederlands voor het mbo. Uitgeverij Deviant is als examenleverancier gecertificeerd door Stichting Examenkamer. Dit betekent dat onze instellingsexamens betrouwbaar, valide en van een hoogwaardige kwaliteit zijn.


Hulp nodig bij jouw keuze?

Welke keuze je ook maakt, in Uitgeverij Deviant vind je een partner die je helpt bij het vormgeven en verbeteren van de lessen. Wij lichten de methodes graag toe en zijn op werkdagen bereikbaar voor feedback of vragen.

Neem contact met ons op