Methodeaanbod voor ROC Midden Nederland

Methodeaanbod voor ROC Midden Nederland

Uitgeverij Deviant biedt ook voor ROC Midden Nederland een totaalpakket aan leermiddelen. Onze methodes voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels, Duits, burgerschap en ondernemerschap zijn toegankelijk en afwisselend, en sluiten aan bij de belevingswereld van studenten.

Examens en rol in de maatschappij

Onze lesmethodes voor het mbo zijn erop gericht om studenten zowel uitstekend voor te bereiden op de centrale examens taal en rekenen, als op hun rol in de maatschappij. Intensief contact met onderwijsinstellingen, docenten en studenten draagt bij aan de verfijning  van ons mbo lesmateriaal. Met hart voor en kennis van het mbo leveren wij een bijdrage aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen studenten.

Meer weten? Klik op uw vak voor meer informatie over en gratis kennismakingspakketten van onze lesmethodes mbo:

Nederlands Rekenen Engels Duits Burgerschap Ondernemerschap