Onze methodes voor entreeopleidingen

Onze methodes voor entreeopleidingen

Uitgeverij Deviant biedt voor entreeopleidingen een totaalpakket aan methodes voor de niveaus onder 1F tot en met 2F.
Klik op het vak van uw keuze voor een overzicht van de methodes van uw vak.

Nederlands Rekenen Engels Burgerschap
Toegankelijke en afwisselende methodes

De methodes van Uitgeverij Deviant zijn niet meer weg te denken uit de entreeopleidingen. Onze methodes voor de vakken Nederlands, rekenen, Engels, Duits, burgerschap en ondernemerschap zijn toegankelijk en afwisselend, en sluiten aan bij de belevingswereld van leerlingen.

Examens en rol in de maatschappij

Onze methodes voor de entreeopleidingen zijnĀ erop gericht om leerlingen zowel uitstekend voor te bereiden op de centrale examens of werk als op hun rol in de maatschappij. Intensief contact met onderwijsinstellingen, docenten en leerlingen draagt bij aan de verfijning van ons lesmateriaal voor entreeopleidingen. Met hart voor en kennis van entreeopleidingen leveren wij een bijdrage aan beter en passender onderwijs, waarmee we recht doen aan de verschillen tussen leerlingen.