Focus

Focus

Uitgeverij Deviant ontwikkelt Focus, een nieuwe methode loopbaan voor het mbo. Focus leert studenten om zelf sturing te geven aan hun loopbaan, zodat ze meer kunnen halen uit hun studie en toekomstig beroep. In aansprekende opdrachten worden zij uitgedaagd om na te denken over hun kwaliteiten, drijfveren en ontwikkelpunten. Het motiveren van studenten vormt daarbij een rode draad.

De methode besteedt aandacht aan belangrijke algemene loopbaanvaardigheden als communiceren, netwerken, presenteren en samenwerken.

Vanaf het schooljaar 2019/2020 kunt u werken met Focus. Het is mogelijk om u alvast in te schrijven voor een gratis beoordelingsexemplaar.

Kenmerken Focus

✔ twee aansprekende leerwerkboeken (entree/niveau 2 en niveau 3-4)
✔ veel aandacht voor de vijf loopbaancompetenties
✔ motiverende lessen dankzij afwisselende werkvormen
aansprekende uitstraling
✔ studenten worden geholpen om zich staande te houden op de veranderende arbeidsmarkt
digitale ondersteuning bij de methode

Proefkatern aanvragen