Kies

Kies

Kies is een praktische en activerende methode burgerschap voor het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het mbo. Met Kies worden leerlingen gestimuleerd om eigen ervaringen te delen, samen te werken en in de klas te discussiëren over maatschappelijke problemen. Veel afwisselende werkvormen dragen er aan bij dat leerlingen kritische denkvaardigheden ontwikkelen, leren reflecteren op hun eigen keuzes en de meningen van anderen te respecteren. Kies bestaat uit een leerwerkboek voor het pro/vso en een leerwerkboek per niveau van het mbo. Daarnaast is er een aanvullend digitaal programma Kies Online.

Waarom Kies?

Vinkje voor elk niveau een leerwerkboek
Vinkje vol praktische en afwisselende opdrachten
Vinkje veel aandacht voor interactie in de klas
Vinkje leidt op tot kritische en zelfredzame burgers


Kennismakingspakket aanvragen