Kies

Kies

Kies is een praktische methode burgerschap waarin meningsvorming, eigen ervaringen, interactie en afwisselende opdrachten centraal staan. In de methode komen alle eisen die aan het vak burgerschap worden gesteld in verschillende thema’s aan bod, waarbij de kennisonderdelen zijn vertaald naar de belevingswereld van leerlingen.

De methode Kies bestaat uit leerwerkboeken per niveau en het digitale oefen- en toetsprogramma Kies Online. In de leerwerkboeken worden theorie en praktische opdrachten afgewisseld. Kies Online biedt veel mogelijkheden om extra te oefenen met de theorie.

De methode op een rij:
•  Kies 1 – bedoeld voor het praktijkonderwijs, het vso en entreeopleidingen;
 Kies 2 – bedoeld voor entreeopleidingen en niveau 2 van het mbo;
•  Kies 3 – bedoeld voor niveau 3 van het mbo en gecombineerde niveau 3-4-klassen;
•  Kies 4 – bedoeld voor niveau 4 van het mbo en gecombineerde niveau 3-4-klassen;
•  Kies Online – digitale ondersteuning bij de leerwerkboeken, waaronder extra oefeningen en toetsen, een Nieuwsrubriek en filmvragen.