Klasse!

Klasse!

Klasse! is een methode Duits voor studenten op mbo-niveau 2, 3 en 4. In de methode worden alledaagse opdrachten gecombineerd met opdrachten in beroepsgerichte context. Klasse! is ontwikkeld op basis van het Referentiekader Moderne Vreemde Talen in het mbo (ERK) en op basis van de kwalificatiedossiers waarin Duits als onderdeel wordt beschreven. De methode is daarmee bij uitstek geschikt om invulling te geven aan het keuzedeel Duits A1, A2 of B1.

De methode bestaat uit drie leerwerkboeken en het digitale oefen- en toetsprogramma Klasse! Online. In de leerwerkboeken oefent de student met de taalvaardigheden luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven op A1-, A2- en B1-niveau. Daarnaast is er in Klasse! veel aandacht voor grammatica. Theorie, voorbeelden en opdrachten worden in de leerwerkboeken na elkaar aangeboden.

Waarom Klasse?

✓ drie niveaus binnen één methode: A1, A2 en B1
 geschikt voor invulling keuzedelen
✓ generieke én beroepsgerichte opdrachten
✓ toegepaste grammatica en uitgebreide woordenschattraining
✓ aanvullend online oefenmateriaal, ook op B2-niveau

Vraag een voorlichting aan Kennismakingspakket aanvragen


Of bestel deze methode online: