Can Do Welzijn

Can Do Welzijn

Can Do Welzijn is een methode Engels voor mbo-studenten die een opleiding volgen binnen het domein Welzijn. De methode bestaat uit twee leerwerkboeken en het digitale oefen- en toetsprogramma Can Do Online. Can Do Welzijn biedt zowel generiek als beroepsgericht Engels op ERK-niveau A2 en B1. De methode bereidt volledig voor op het centraal examen (CE) en het instellingsexamen (IE) Engels.