Chatterbox

Chatterbox

Chatterbox is een uitdagend en interactief kaartspel dat aanzet tot een gesprek.  In het Engels uiteraard! Met Chatterbox trainen studenten in het mbo of leerlingen in het vo op een leuke en interactieve manier hun gespreksvaardigheid door met elkaar in gesprek te gaan over alledaagse onderwerpen. Tijdens het spelen van Chatterbox moeten studenten of leerlingen een keuze maken bij dilemma’s of een antwoord geven op vragen.


Bestel online:

  • Chatterbox

    Een interactief kaartspel waarmee leerlingen hun gespreksvaardigheid Engels trainen.

    Meer informatie