Language Level Assessment

Language Level Assessment

Het Language Level Assessment (LLA) is een methodeonafhankelijke online test om het niveau Engels van de student of leerling vast te stellen. LLA kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. LLA bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, taalstructuur en woordkennis. Direct na afloop staat het resultaat per onderdeel in een overzichtelijke scoretabel.