Starters

Starters

Starters – Van 0 naar A1 is een methode Engels voor mbo-studenten met een te laag instroomniveau en is ontwikkeld om deze leerlingen snel op startniveau A1 te krijgen. Starters bestaat uit een leerwerkboek met een digitale component. De methode Starters is onlangs geactualiseerd en grondig herzien.

Waarom Starters?

  • toegankelijk leerwerkboek
  • helpt studenten snel naar het vereiste A1-niveau
  • basale taalvaardigheid toepassen in herkenbare situaties
  • veel herhaling in andere contexten
  • gratis digitaal oefen- en toetsprogramma