Nederlands

Nederlands

Uitgeverij Deviant biedt voor het vak Nederlands een totaalpakket aan methodes voor de niveaus onder 1F tot en met 3F. De methodes Starttaal en VIA staan in ons aanbod centraal. Daarnaast bieden we diverse aanvullende leermiddelen, zoals de Taalniveautest Nederlands (TNT), ViaStarttaal Online en de Examencoach Nederlands. Volledig overzicht
methodes Nederlands