Nederlands

Nederlands

Uitgeverij Deviant biedt voor het vak Nederlands een totaalpakket aan lesmethodes voor de niveaus onder 1F tot en met 3F. De methodes Starttaal, Starttaal Compact en VIA staan in ons aanbod centraal. Daarnaast bieden we diverse aanvullende leermiddelen, zoals de Taalniveautest Nederlands (TNT), ViaStarttaal Online en de Examencoach Nederlands. Volledig overzicht
methodes Nederlands

Nieuw:
• Starttaal Compact voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten. Meer informatie
• Starttaal in de vernieuwende leeromgeving Studiereader. Meer informatie
• Starttaal Instap voor het praktijkonderwijs en vso. Meer informatie