Nederlands

Nederlands

Uitgeverij Deviant biedt voor het vak Nederlands een totaalpakket aan lesmethodes voor de niveaus onder 1F tot en met 3F. Voor het mbo bieden een keuze in een methode voor BOL of voor BBL-opleidingen.  Onze lesmethodes zijn in twee varianten beschikbaar: regulier in boekvorm én online via Studiereader.

Binnen het praktijkonderwijs kunnen leerlingen aan de slag met de methodes Starttaal Instap en VIA Vooraf/ Vervolg die een leerlijn bieden van niveau onder 1F tot niveau 1F.
Voor alle onderwijstypes bieden we aan veel aanvullend digitaal lesmateriaal,  zoals het oefenprogramma Starttaal Online, Examencoach Nederlands en de Taalniveautest.

Download voor een volledig
overzicht van prijzen en ISBN's
de fondslijst