Starttaal Compact

Starttaal Compact

Starttaal Compact is een methode Nederlands speciaal voor studenten die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. De methode stelt u in staat om mbo-studenten in weinig lesuren voor te bereiden op de examens Nederlands.

Via leerdoelen naar einddoelen

In Starttaal Compact oefenen studenten met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren in een betekenisvolle en functionele context. De methode bestaat uit een overzichtelijk werkboek op zowel 2F- als 3F-niveau en een helder naslagwerk in de vorm van een handboek. In het werkboek werkt de student aan de hand van opbouwopdrachten stap voor stap toe naar examenopdrachten. Studenten kunnen extra oefenen in de bijbehorende online oefenprogramma’s waaraan ook onze examentrainer Examencoach Nederlands is toegevoegd.

starttaal compact
Kenmerken van de methode:

Vinkje overzichtelijke werkboeken (2F en 3F) en gestructureerd handboek
Vinkje mogelijkheden om het lesprogramma in te korten
Vinkje heldere leerdoelen en formatieve eindopdracht per taak
Vinkje grotendeels zelfstandig door te werken
Vinkje zelf nakijken en vervolgstappen bepalen
Vinkje toegepaste taalverzorging
Vinkje stappenplannen voor de aanpak van complexe taaltaken
Vinkje uitgebreide examentraining, inclusief Examencoach Nederlands
Vinkje aanvullend online- en toetsmateriaal in Studiemeter
Vinkje inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Nederlands

Kennismakingspakket aanvragen