Starttaal Compact

Starttaal Compact

Starttaal Compact is een methode Nederlands speciaal voor studenten die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. De methode bereidt mbo-studenten in weinig lesuren voor op de examens Nederlands.

Via leerdoelen naar einddoelen

In Starttaal Compact oefenen studenten met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren in een betekenisvolle en functionele context.  De student werkt zelfstandig aan de hand van opbouwopdrachten stap voor stap toe naar examenopdrachten. Studenten kunnen extra oefenen in Starttaal Compact Online waaraan ook onze examentrainer Examencoach Nederlands is toegevoegd.

starttaal compact

Waarom Starttaal Compact?

 overzichtelijke werkboeken (2F en 3F) en gestructureerd handboek
 mogelijkheden om het lesprogramma in te korten
 heldere leerdoelen en formatieve eindopdracht per taak
 grotendeels zelfstandig door te werken
 zelf nakijken en vervolgstappen bepalen
 toegepaste taalverzorging
 stappenplannen voor de aanpak van complexe taaltaken
 een volwassen uitstraling
 uitgebreide examentraining, inclusief Examencoach Nederlands
 aanvullend online- en toetsmateriaal in Studiemeter
 inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Nederlands

Vraag een voorlichting aan Kennismakingspakket aanvragen


Of bestel deze methode online: