Starttaal Compact

Starttaal Compact

Starttaal Compact is een methode Nederlands speciaal voor studenten die een BBL-opleiding of verkort traject volgen. De methode bereidt mbo-studenten in weinig lesuren voor op de examens Nederlands.

Via leerdoelen naar einddoelen

In Starttaal Compact oefenen studenten met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren in een betekenisvolle en functionele context.  De student werkt zelfstandig aan de hand van opbouwopdrachten stap voor stap toe naar examenopdrachten. Studenten kunnen extra oefenen in Starttaal Compact Online waaraan ook onze examentrainer Examencoach Nederlands is toegevoegd.

starttaal compact

Waarom Starttaal Compact?

Vinkje overzichtelijke werkboeken (2F en 3F) en gestructureerd handboek
Vinkje mogelijkheden om het lesprogramma in te korten
Vinkje heldere leerdoelen en formatieve eindopdracht per taak
Vinkje grotendeels zelfstandig door te werken
Vinkje zelf nakijken en vervolgstappen bepalen
Vinkje toegepaste taalverzorging
Vinkje stappenplannen voor de aanpak van complexe taaltaken
Vinkje een volwassen uitstraling
Vinkje uitgebreide examentraining, inclusief Examencoach Nederlands
Vinkje aanvullend online- en toetsmateriaal in Studiemeter
Vinkje inclusief gevalideerde instellingsexamens (IE) Nederlands

Vraag een voorlichting aan Kennismakingspakket aanvragen


Of bestel deze methode online: