Starttaal in Studiereader

Starttaal in Studiereader

Interactieve online methode voor effectiever en afwisselender taalonderwijs

In de vernieuwende digitale leeromgeving Studiereader worden de theorie en opdrachten uit de leerwerkboeken Starttaal 2F en Starttaal 3F in digitale en interactieve vorm aangeboden. Studenten hebben in Studiereader de beschikking over handige hulpmiddelen, zoals uitlegvideo’s, mogelijkheden om online samen te werken en tools om zelf open vragen na te kijken. De docent kan de verrichtingen van de studenten volgen via een handzame rapportagemodule.

✔ optimale afwisseling tussen online en offline leren
✔ zelfstandig werken vanuit interactieve oefeningen
✔ video’s direct bij de lesstof
✔ tools voor online samenwerken en formatieve evaluatie
✔ docentenportaal maakt de voortgang inzichtelijk

Samenstelling combipakketten
• Voor schooljaar 2018-2019: Starttaal deel A in Studiereader, deel B in boekvorm en ViaStarttaal Online.
Voor schooljaar 2019-2020: Starttaal deel A+B in Studiereader, ViaStarttaal Online en het werkboek Starttaal Extra. Deze werkboeken op 2F- en 3F-niveau bieden extra oefening en Nederlands in beroepsgerichte context.